Prądy religijne, wielkie religie i małe nurty. Sekty, założyciele, wiadomości.

Prawda Absolutna

Post 25 lip 2008, 17:47

Tajemnica Nieba


Czym jest Bóg? Bóg był i jest mową utrwaloną w pismo to Bóg i wyższego rozumu od wiary w Boga już nie ma! Lucyper w Niebie i wbrew woli Boga Ojca otworzył zakazaną tajemnicę w Niebie i po jej otwarciu Lucyper został opętany diabłem i już nie wierzył w siebie dla Boga Ojca, tylko w swój bez rozumowy sprzeciw dla Boga Ojca, który uczynił w Niebie tę tajemnicę i przeznaczył dla drugiego rozumu po niebie- dla jednego piekła!

Tajemnicą w Niebie był hermetyczny kufer zamknięty na klucz.
Przed Bogiem Ojcem i jednym Niebem nic nie istniało, tylko wtórna wiara, która była w Bogu Ojcu przekleństwem i diabłem, który nie wierzył w nic, tylko w swój bez rozumowy sprzeciw dla rozumu Boga Ojca w Niebie. Bóg Ojciec cierpiał przez tego diabła, który był w nim przekleństwem. Bóg Ojciec postanowił wylać z siebie tego diabła przez łzy do hermetycznego kufra. Tak też Bóg Ojciec uczynił. Wylał z siebie tego diabła przez łzy do hermetycznego kufra i kufer zamknął na klucz. Bóg Ojciec z tego kufra uczynił w niebie zakazaną tajemnicę, by żaden anioł w niebie jej nie poznał. Tajemnicą w Niebie był kufer pełen łez, które były przez Boga Ojca przeklęte w wodę i przeznaczone dla drugiego rozumu po Niebie- dla jednego piekła! W kufrze były święte łzy Boga Ojca, które zostały przeklęte przez Boga Ojca w "Świętą Wodę". W kufrze była wtórna wiara w Boga Ojca- odwrotna dla Nieba. Była to wtórna wiara Boga Ojca przed istnieniem Nieba- w nic, tylko w swój sprzeciw dla Nieba i bez przeczenia w swoje piekło, które Bóg Ojciec wylał do kufra i którego zawartość przeznaczył dla drugiego rozumu po Bogu Ojcu dla jednego piekła. Lucyper w niebie był prawą ręką Boga Ojca i miał drugi rozum po Bogu Ojcu. Bóg Ojciec zawartość kufra przeklął dla niewiary w nic, tylko w swój sprzeciw. Bóg Ojciec zamknął kufer na klucz, by Niebo nie widziało na oczy jego zawartości.
W kufrze były przeklęte łzy Boga Ojca w "świętą wodę". Wiara jest najwyższym rozumem Boga w Niebie i przed wiarą w Boga Ojca w Niebie, nic nie istniało, tylko wtórna wiara Boga Ojca, która była w nim wtórną przeciw wiarą. I tą wtórną przeciw wiarę Bóg Ojciec wylał siebie przez łzy do kufra. Bóg Ojciec przez swoje wylane łzy do tajemnicy odkupił swoją pierwotną wiarę Nieba od wtórnego piekła, które zamknął w tajemnicy. Bóg Ojciec przeklął zawartość tego kufra i zamknął na amen, dla odwrotnej wiary w przeklętego ducha i syna i ojca nazwiska. Dla jednego piekła! Zamknięta tajemnica w Niebie nic nie mówiła dla aniołów, że kryła w sobie prawdziwe łzy Boga Ojca, które były przeklęte w "kłamliwą wodę" i tajemnica przeznaczona była dla drugiego rozumu, "który ją wykryje". Niebo nie widziało na oczy tego, co było w kufrze, bo te łzy przeznaczone były dla wiecznego piekła! Kufer był zamknięty na klucz przez Boga Ojca i był zakazaną tajemnicą do otwierania. Bóg ojciec ten klucz od kufra ukrył w swoim łożu pod poduszką, w swojej sypialni. Tak więc żaden anioł w Niebie nie znał kryjówki klucza do tajemniczego kufra. Kufer z tajemnicą był w pałacu Boga Ojca w jednej z komnat i tam był strzeżony przez straż, by nikt z aniołów go nie otwierał...


Otwarcie kufra

Lucyper w hierarchii Nieba, które jest zbudowane z pierwotnej antymaterii, był najwyższym posłem na sejmie w Niebie i prawą ręką Boga Ojca, który jest Absolutem w Niebie. Lucyper wiedział wszystko, o czym Bóg Ojciec wiedział, a nie znał tylko tajemnicy Boga Ojca, którą był zamknięty i pilnowany kufer. Wiedza Lucypera była równa wiedzy Boga Ojca, z wyjątkiem wiedzy o zawartości kufra, o której Lucyper nic nie wiedział i nie znał tej wtórnej wiary Boga Ojca, która była zamknięta w kufrze. Ta wiedza o zawartości kufra była martwa.

Bóg Ojciec jest sprawiedliwy i musiał dla swojej wtórnej, niesprawiedliwej i złej wiary uczynić w niebie tajemnicę, by kłamliwa i diabelska wiara przeznaczona była dla jednego piekła. By istniało Niebo dla dobrej, prawdziwej wiary i musiało istnieć piekło dla złej i kłamliwej wiary- by istniała wiara w istnienie jednego Nieba i musiała istnieć przeciw wiara przed istnienie Nieba- dla jednego piekła- by istniała racjonalna, rozumowa wiara Boga Ojca dla jednego Nieba i musiała istnieć irracjonalna "bez rozumowa" wiara Lucypera dla drugiego piekła. Lucyper w Niebie miał racjonalną wiedzę i boską wiarę Boga Ojca i wiedział, że przed Niebem nic nie istniało, ale i miał ciekawość, co było w tajemnicy Boga? Ciekawość Lucypera bez sprawdzenia tajemnicy Boga Ojca, była jego pytaniem bez odpowiedzi. Same pytania bez odpowiedzi nie dawały mu spokoju. Lucyper postanowił szukać klucza do tajemniczego kufra. Lucyper wykorzystywał sytuację nieobecności Boga Ojca w jego sypialni i tam szukał klucza... Lucyper tak długo szukał, aż znalazł złoty klucz w łożu Boga Ojca pod Jego poduszką.


Czym jest Bóg ? Bóg od zawsze był i jest mową, którą utrwala się w pismo to Bóg. I wyższego rozumu od wiary w mowę utrwaloną w pismo – już nie ma. Cały świat składa się z mowy utrwalonej w pismo. Wszystko co dzieje się w Polsce i na świecie, dowiadujemy się o tym z mowy utrwalonej w pismo. O osiągnięciach nauki dowiadujemy się z radia, telewizji, gazet i książek. Wszelkie relacje, które zachodzą między ludźmi przekazywane są za pomocą mowy i pisma. Tak więc wiara steruje wszystkimi relacjami w informacjach. Wiara, która jest najwyższym rozumem, modyfikuje mowę, która zachodzi w relacjach między ludźmi O tym, że kula ziemska jest okrągła i obraca się wokół słońca, wiadomo jest tylko z odkrycia i mowy Mikołaja Kopernika, która jest utrwalona w pismo to Bóg. Nikt z ludzi żyjących obecnie nie widział Mikołaja Kopernika. A ten co go widział 500 lat temu, potwierdza to jedynie za pomocą mowy, która utrwalona jest w pismo to Bóg, bo mowa utrwalona w pismo jest gwarantem dla wiary o istnieniu Mikołaja Kopernika. Mowa utrwalona w pismo, to w jednym słowie jest Bogiem. Reasumując całość mowy utrwalonej w pismo - abecadło to jest Bóg.
Człowiek powstał z błędu wiary, który istniał w pierwotnej antymaterii. I z tego błędu wiary w antymaterii zaistniała wtórna materia, która jest wymuszoną wiarą i skazaną dla jednego piekła i wiecznego amen dla przeklętej i odwrotnej wiary w przeklętego ducha i syna i ojca nazwiska. Gazeta, która będzie wydawana pod moimi auspicjami nazywać się będzie: Prawda Absolutna. Będzie to tygodnik o rewelacyjnej tematyce, jakiej jeszcze nie było w historii wydawniczej, O istnieniu śmierci wiecznej i piekła, wiemy od wiary i Stwórcy, który stworzył człowieka z błędu wiary, do grobu i dla wiecznego piekła. O istnieniu życia wiecznego i Nieba wiemy od Boga, który się rodzi dla ukrzyżowania wiary i dla wiecznego Nieba. Kościół nas uczy, że Bóg się rodzi dla skrzyżowanej wiary i dla wiecznego Nieba, a człowiek umiera i jest składany do grobu w „nic”, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia, tylko dla wiecznego piekła! Wymieniam tu Jezusa Chrystusa, który urodził się dla ukrzyżowania wiary i jako „ człowiek” został złożony do grobu – w nic, bo nic nic nie znaleziono w grobie po „śmierci Jezusa”, tylko płótno po nim, które jest szmacianą wiarą składaną do grobu, dla niewiary w nic, tylko w ludzki sprzeciw Nieba i bez przeczenia tylko dla piekła i dla odwrotnej wiary w przeklętego ducha i syna i ojca nazwiska amen.- Bo przed jednym Niebem nic nie istniało, tylko przeklęta wiara, która była zamknięta w tajemnicy Boga Ojca w hermetycznym kuferku. I zawartość tego kufra skazana była dla wiecznego piekła. Tak więc niech człowiek nie myśli, że jego materialne ciało wstanie z grobu, bo kłamstwo wtórnej wiary nie wstaje z grobu. Jedynie anty materialna dusza Boga odłącza się od materialnego ciała człowieka i przechodzi w stan czystej antymaterii, która po anihilacji jest substancją o wiele doskonalszą od naszej materii. Nikt w obecnym czasie z ludzi żyjących teraz, nie widział Jezusa w Betlejem i Jerozolimie, bo to było 2000 lat temu. O nim wiadomo jest tylko z rysunków, rycin, pamiątek i mowy utrwalonej w pismo to jest Bóg. Wtedy jeszcze nie była znana fotografia i nikt dla Jezusa nie robił zdjęć. Poza wiarą w Boga, który jest mową utrwaloną w pismo, nie ma innych dowodów na Jego istnienie... -
Jezus istnieje, bo wiara w mowę utrwaloną w pismo istnieje i to jest Bóg i wyższego rozumu od wiary już nie ma! A powyższy opis o Jezusie jest tylko interpretacją wiary w rozum.


Fatalizm Ja cały czas dostaję złą, negatywną i szaloną wiarę w każdej dziedzinie życia. Moja myśl idzie śladem nieznanym jeszcze dla ludzkości i dla mnie los źle się układa w życiu. Ale nie stawiam w sobie sprzeciwu, bo mam świadomość, że moim celem i zadaniem jest odwrócenie tego złego, negatywnego i szalonego losu życia, na życie dla mnie dobre, spokojne i pozytywne. Ja mam przed oczami ten mój obraz dobrego, spokojnego i pozytywnego życia. Obrócę całą świadomość, by ten widziany przeze mnie obraz pozytywu, spokoju i dobra stał się realną rzeczywistością i spełnieniem na ziemi. Ja dostaję cały czas diabelską wiarę z piekła, którą interpretuję w rozum i w boską wiarę dla Nieba na ziemi, by spełniła się apokalipsa.Wiara w siebie kogoś jest najwyższym rozumem i wyższego rozumu od wiary już nie ma!...
Istnieją tylko dwie wiary na ziemi: pierwsza jest boską wiarą w pierwsze TAK, która służy dla jednego Nieba. I druga to jest diabelska wiara w drugie, przerwane nie,bo która służy dla jednego piekła. Wiara Boga Ojca bez przeciw wiary Lucypera „nie istnieje”.
Przyczyna stworzenia. Przyczyną stworzenia Boga Ojca była wiara w Jego istnienie, która jest najwyższym rozumem Boga Ojca. - I wyższego rozumu od wiary już nie ma! A tylko wiara w swój sprzeciw jest najniższym rozumem, którą Bóg Ojciec zamknął w tajemnicy Nieba jako jej błąd i tym samym ukrył jej zawartość przed oczami aniołów.
- Przyczyną stworzenia człowieka był błąd wiary, którą Lucyper otworzył z zakazanej tajemnicy Boga Ojca w Niebie. Lucyper po otwarciu tajemnicy, został opętany przeklętym demonem Boga Ojca i Lucyper stworzył człowieka z tego błędu wiary i dlatego człowiek jest niedoskonałym i śmiertelnym stworzeniem.
Po wykryciu zakazanej tajemnicy wiary przez Lucypera, to teraz wiara Boga Ojca bez przeciw wiary Lucypera - „nie istnieje”.
Rozważanie:
Pierwotna wiara bez wtórnej przeciw wiary - „nie istnieje”.
Wiara w życie wieczne bez przeciw wiary w śmierć wieczną - „nie istnieje”. - Bo wiara w życie wieczne w Niebie bez przeciw wiary w śmierć wieczną w piekle - „nie istnieje”. Niebo bez piekła nie istnieje. Wiara w słowo bez błędu wiary - „nie istnieje”.
Dobro bez zła - „nie istnieje”. Mężczyzna bez kobiety - „nie istnieje”. Moja męska wiara bez Twojej żeńskiej przeciw wiary, którą w jedności ze mną oboje będziemy służyli dla różnicy wiary - „nie istnieje”.- Zdecyduj się na pierwsze Tak, bo to jest Twoje jedno Niebo, a drugie Twoje nie,bo to jedno piekło. Takie są wymogi Opatrzności wobec mnie i Ciebie. Jestem nowatorem nowej ideologii anty satanistycznej, bo jestem w posiadaniu wiedzy z tajemnicą wiary – nie z tej ziemi.
Kobieta jest świątynią miłości, wiary i nadziei.- Gdy kochasz wiarę w siebie kogoś, to napisz do mnie, bo abecadło to jest Bóg i damy wiarę w miłość i nadzieję dla siebie. Uczynię Cię Boginią w moim królestwie rozkoszy. Wiara jest widzeniem obrazu przed jego zaistnieniem. Ja to widzę i czuję i Ty to zobaczysz i poczujesz.
Potrzebuję dziewczyny, by miała chęć i potrzebę przyjmowania ode mnie boskiej wiary, nadziei i miłości. My oboje w jedności i duecie będziemy demaskowali satanistyczną, diabelską przeciw wiarę. Są tylko dwie wiary: boska i diabelska. - Boska jest wiarą w siebie kogoś dla kogoś.- A diabelska jest niewiarą w siebie kogoś w jednej osobie, tylko w swój sprzeciw dla kogoś w drugiej i bez przeczenia diabelska wiara służy tylko dla jednego piekła, które jest przeciw dla jednego Nieba.


* * * * * * * * * * *

* * * * *
20. 03. 08 r. Przed Niebem, które jest czymś, nic nie istniało, tylko wtórna przeciw wiara – w nic, tylko w przeciw Nieba, która była w Niebie w zakazanej tajemnicy u Boga Ojca, której zawartość była znana tylko Bogu Ojcu i tajemnica przeznaczona była dla drugiego rozumu po Niebie – dla jednego piekła. Bóg Ojciec jest wiarą w świadomość swego istnienia w jednym Niebie. - I wtórnie musiał dać wiarę przed swoje istnienie i wyżej od Nieba w nic nie mógł uwierzyć, tylko w swój sprzeciw, bo przed Niebem nic nie istniało. Bóg Ojciec musiał tę wtórną wiarę dawać przez łzy, które wylewał z siebie do tajemnicy, którą był kufer hermetycznie zamykany. I aniołowie nie widzieli tego, co Bóg Ojciec wlewał do kufra. Bóg Ojciec w tajemnicy przed aniołami wylewał z siebie łzy do kufra, bo w Niebie łzy i płacz nie były znane dla aniołów. Bóg Ociec po wylaniu swoich łez do kufra, zamknął kufer na klucz i z tego kufra uczynił w Niebie zakazaną tajemnicę. Bóg Ojciec ustawił ten kufer w swoim pałacu w jednej komnacie. Do pilnowania kufra wyznaczył straż, by pilnowała go przed otwarciem. Bóg Ojciec klucz od tego kufra ukrył w swojej sypialni, w swoim łożu pod poduszką. Bóg Ojciec uczynił tajemnicę prawidłowo i sprawiedliwie. Niebo funkcjonowało dalej bez zakłóceń i dobrze. Niebo nie znało łez, płaczu ani smutku, aż do pewnego momentu, gdy ktoś otworzył w Niebie zakazany tajemnicą kufer... Tym kimś był Lucyper. Lucyper, gdy otworzył zakazany kufer, to najpierw zobaczył w nim „nalaną wodę” i dalej już nic nie wiedział, że to były święte łzy Boga Ojca przeklęte w wodę. I dalej Lucyper już w nic nie wierzył, tylko w swój sprzeciw dla „wody”, którą miał w oczach i bez przeczenia tylko w swoje serce, w którym miał już piekielny ogień, który go palił. Pierwszą winą wiary były oczy, a drugą winą było serce. Lucyper wierzył w siebie dopóty, dopóki nie zobaczył zawartości kufra. A, gdy zobaczył jego zawartość, to wtedy już nie uwierzył w siebie, tylko musiał dać i dawać wiarę tylko w swój sprzeciw i odwrotnie już musiał wierzyć, tylko w swoje piekło, bo wyższego rozumu od wiary w Niebo już nie było i nie ma!

* * * * * * * * * * * * * * *
Pierwotna wiara jest wiarą pozytywną, dobrą i świętą, to jest wiara w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego, która służy dla jednego Nieba. A wtórna wiara to jest wiarą negatywną, złą i przeklętą wiarą – w nic, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia tylko dla piekła, czyli jest odwrotną wiarą w amen dla przeklętego ducha i syna i ojca nazwiska, która służy dla jednego piekła.
Pierwotna wiara jest demokratyczną, wolną, racjonalną wiarą w życie wieczne w Niebie.
A wtórna przeciw wiara to musi być wymuszoną, socjalistyczną i irracjonalną wiarą w śmierć wieczną w piekle.
* * * * * * * * * *
Kto jest ze mną, jest za wiarą w siebie dla Boga Ojca. A kto jest w swój sprzeciw dla mnie, to jest w swój sprzeciw dla Boga Ojca i bez przeczenia wierzy i służy tylko dla przeciw wiary Lucypera... Jestem w posiadaniu całej tajemnicy wiary, która jest wyznawaną cząstką tajemnicy wiary Kościoła, którą będę systematycznie wykrywał.

O tym, że istniał Mieszko I, który był pierwszym królem Polski i przyjął chrzest Polski, wiadomo jest tylko z pisma, które jest mową utrwaloną w pismo.


* * * * * * *
Abym ja mógł pokonać przeciw wiarę antychrysta , wiarą Chrystusa, to koniecznie jest mi potrzebna Twoja pomoc materialna i finansowa, bym miał przewagę wiary Chrystusa nad przeciw wiarą antychrysta. Ten apel kieruję do wszystkich, co wierzą w siebie kogoś dla kogoś i służą obstawą dla Boga Ojca. I od takich ludzi oczekuję pomocy, co chcą zmiany światopoglądu o 180 stopni. Należy najpierw e-mailem zadeklarować swoją chęć i rodzaj pomocy dla mnie na rzecz budowy konstanty wiary i mojej gazety, którą będę wydawał. Oto mój adres internetowy: prawda absolutna @ wp.pl > Interesuje mnie tylko dobra wiara ludzi, którą ja posiadam, a zła wiara mnie nie interesuje.
Zawsze we wieczności istniała i istnieje pierwotna i dobra wiara w coś, to wiara we wieczne Niebo. I musiała istnieć w Niebie zakazana tajemnica z wtórną przeciw wiarą- w nic, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia to musiała być zła wiara skazana dla wiecznego piekła, bo przed Niebem i Bogiem Ojcem nic nie istniało, tylko wtórna wiara Boga Ojca, która była w Nim niewydolna. Bóg Ojciec musiał tą złą, niewydolną wiarę wylać z siebie i zamknął ją w tajemnicy, którą przeznaczył dla jednego piekła. Dobra wiara jest racjonalną, życiową i pozytywną wiarą w siebie kogoś dla kogoś, która służy dla Boga Ojca i jednego Nieba.
A zła wiara jest irracjonalną, śmiertelną i negatywną wiarą w nic i w nikogo, tylko w swój „bez rozumowy” sprzeciw dla kogoś i bez przeczenia w nikogo, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia ta zła wiara służy tylko dla Lucypera i jednego piekła.
Pokłońcie się Ojczyżnie, jaką jest Polska!
Lucyper stworzył człowieka dla swojej przeciw wiary, którą poznał w tajemnicy Boga Ojca, by człowiek nie wierzył w siebie dla Boga Ojca, tylko w swój sprzeciw dla Boga Ojca i bez przeczenia tylko w siebie dla Lucypera. A, że człowiek był stworzony z błędu wiary, więc nie wierzył w siebie dla Lucypera i nie wierzył w siebie dla Boga Ojca, tylko w swój sprzeciw dla Boga Ojca i w swój sprzeciw dla Lucypera. Lucyper widząc, że człowiek to błąd wiary, który nie nadaje się do obstawy za Lucyperem przeciwko Bogu Ojcu, więc wygonił pierwszych ludzi – Adama i Ewę ze swego laboratorium w Niebie – na ziemię.

Lucyper był najwyższym posłem na Sejm w Niebie i wiedział wszystko, o czym Bóg Ojciec wiedział i wierzył pierwotną wiarą w prawdę, że przed jednym Niebem nic nie istniało, a nie znał tylko tajemnicy Boga Ojca. A, gdy poznał zawartość kufra, który był tajemnicą i zobaczył w nim „nalaną wodę”, to w nic już nie uwierzył i nie wierzył, tylko musiał już wierzyć wtórną wiarą w swój sprzeciw prawdzie jednego Nieba, tylko w swoje kłamstwo istnienia drugiego nie,ba i bez przeczenia to musiała być zła i przerwana wiara, skazana dla jednego piekła, które nim zawładnęło. Nie mógł już wierzyć pierwotną wiarą w siebie dla Boga Ojca, tylko już musiał wierzyć wtórną wiarą w swój sprzeciw dla siebie i Boga Ojca w Niebie i bez przeczenia, tylko w siebie złego demona i w swoje jedno piekło! Lucyper nie był już świadomy i nie wiedział, że w nim już piekielny demon siedział, który wciągał go do piekła. Lucyper nie miał już powrotu do swojej pierwotnej wiary, która jest najwyższym rozumem, tylko musiał już korzystać ze swojej wtórnej przeciw wiary, która jest „najniższym rozumem”. Lucyper nie zdawał już z tego sprawy, że był opętany piekielnym demonem.

To, gdy przekazujemy swoje myśli, mowę i litery – to jest Bóg.
Co to jest śmierć?

Śmierć jest tylko przeciw wiarą składaną do grobu dla niewiary w nic, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia tylko dla piekła.

Przeprowadziłem racjonalny eksperyment w celu poznania tajemnicy śmierci i dostałem odpowiedź. I oto jest definicja śmierci:

Podczas śmierci materialnego ciała człowieka, następuje fizyczny moment anihilacji i przestawienie świadomości z materialnego ciała człowieka w „antymaterialną duszę Boga”. - A nieprzestawne ciało człowieka rozkłada się w nieświadomość do grobu dla wtórnej przeciw wiary i dla niewiary w nic, tylko w przeciw Nieba i bez przeczenia tylko dla jednego piekła. Na kuli ziemskiej pierwotna wiara bez wtórnej przeciw wiary – nie istnieje!
Ostatnio edytowano 04 sie 2008, 14:22 przez prawdaabsolutna, łącznie edytowano 1 raz
prawdaabsolutna Mężczyzna
 
Posty: 10
Dołączył(a): 25 lip 2008, 17:28

Post 26 lip 2008, 16:21

Ratunku, kolejny, nawiedzony prorok ;P
Jak widzę "Prawdę Absolutną", to od razu mnie skręca, a jak widzę kawałek dalej ogłoszenia typu "poszukuję młodej, ładnej i wsparcia finansowego", to nie mam już żadnych pytań.

Czego oczekiwałeś?

Na fali zainteresowania ezoteryką, w nadziei, że wszyscy polecą z wywalonymi jęzorami, jak tylko dostaną trochę mitycznego lania wody?
Proszę, niech to jest tylko jedna z wielu beznadziejnych prowokacji, niech się okaże, że to nie było pisane na serio...
Bubeusz Mężczyzna
 
Posty: 286
Dołączył(a): 12 lis 2007, 15:11

Post 28 lip 2008, 18:49

Wg. mnie jest to jedna z wielu analogii przekazu jakiejś prawdy, jakiegoś sensu.
A już na pewno nie jest absolutna.
Błogosławieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie - nie przestaną nigdy się bawić :)
Adii Mężczyzna
 
Posty: 9
Dołączył(a): 27 lip 2008, 00:08

Post 04 sie 2008, 14:24

Bubeusz mnie zapytał:
Czego oczekiwałeś? Odpowiadam:
Oczekuję obstawy za wiarą Boga Ojca, w kontrę dla przeciw wiary Lucypera. Oczekuję zainteresowania moją ideologią i nowym światopoglądem, który jest dla przewrotu świadomości o 180 stopni.
Dałeś mi Bubeusz ironiczne pytanie: „Na fali zainteresowania ezoteryką w nadziei, że wszyscy polecą z wywalonymi jęzorami, jak tylko dostaną trochę mitycznego lania wody?”
Odpowiadam bez ironii:
Łzy Boga Ojca były przyczyną stworzenia w Niebie tajemnicy kufra, do którego Bóg Ojciec wylał swoje łzy i przeznaczył je dla wtórnej wiary i dla drugiego rozumu po Niebie dla jednego piekła!
*** ***** ***
Lucyper, gdy otworzył zakazany kufer, to zobaczył w nim łzy Boga Ojca, o których nic nie wiedział i nie wiedział, że w kufrze było święte przeklęcie, że święte łzy były przeklęte w wodę...
Lucyper nie mógł uwierzyć w swoje łzy, bo nie wiedział, że Bóg Ojciec wylał do kufra swoje łzy za wszystkich aniołów i za Lucypera również, który był aniołem i wylał za całe Niebo.
Lucyper, gdy w kufrze zobaczył łzy, to w nic nie uwierzył boską wiarą, tylko już musiał wierzyć diabelską wiarą – w nic, tylko w swój sprzeciw dla prawdy łez i bez przeczenia musiał wierzyć tylko w swoje kłamstwo „nalanej wody w kufrze”.
Lucyper opętany diabelską przeciw wiarą, buntował i okłamywał aniołów, że Bóg Ojciec w tajemnicy kufra miał „nalaną wodę”... Lucyper został opętany diabłem, który wszedł przez oczy Lucypera – po otwarciu kufra. Lucyper po otwarciu kufra został opętany diabelską przeciw wiarą i uroił sobie istnienie drugiego nieba przed Bogiem Ojcem.
A w rzeczy samej jego diabelska wiara w istnienie drugiego nieba, była tylko przerwaną wiarą w drugie nie,bo i skazaną dla jednego piekła!
Lucyper namawiał nieświadomych aniołów do wtórnej wiary w kłamstwo dla Lucypera, by nie wierzyli w prawdę dla Boga Ojca, że przed Niebem nic nie istniało, tylko by wierzyli w „prawdę” dla Lucypera, że przed jednym Niebem „istnieje drugie nie,bo...
I że Bóg Ojciec ich okłamał, że przed Niebem nic nie było i zataił „prawdę w nalanej wodzie” w kufrze. To Lucyper zataił przed aniołami swoją wtórną, przerwaną wiarę w drugie nie,bo w swoim sercu Lucyper miał jedno piekło!
*** ***** ***
Ci aniołowie, co mieli małą wiarę i zajmowali wysoką pozycję w Niebie, uwierzyli w kłamstwo dla Lucypera, że przed jednym Niebem „coś istniało” i stanęli po stronie Lucypera przeciwko Bogu Ojcu. Lucyper opętany piekielną przeciw wiarą, miał w swoim sercu prawdziwe piekło, które ukrywał przed aniołami. Ci aniołowie, co uwierzyli dla Lucypera w kłamstwo „istnienia drugiego nieba” przed jednym Niebem, w nic już nie wierzyli dla Boga Ojca, tylko wierzyli w kłamliwego Lucypera i służyli jemu. Lucyper ich werbował, by wystąpić zbrojnie przeciwko Bogu Ojcu i zwalczyć Boga Ojca i tych aniołów, co wierzyli boską wiarą i stanęli po stronie Boga Ojca, bo Lucyper chciał przejąć władzę w Niebie... W Niebie powstały dwa obozy dwóch wiar przeciwnych sobie: boska wiara i diabelska przeciw wiara.
*** ***** ***
Gdy będę wydawał gazetę, to nie będzie już lania wody za kłamstwo wiary Lucypera, że „Bóg stworzył człowieka”?! Lecz będzie wykrywana wiara w prawdę dla Boga Ojca, że to Lucyper stworzył człowieka i będą lały się łzy za wiarę w kłamstwo dla Lucypera.

Prawda Absolutna

P.S. Gdy chcesz poznać więcej tajemnicy wiary w prawdę, którą wykryłem w rozmowie, wejdż na forum, gdy jeszcze nie usunęli <www. moja droga. fora.pl > z życia wzięte > wiara na co dzień>Prawda Absolutna
i na drugie: forum. wiara.pl > wierzyć, nie wierzyć>Prawda Absolutna
Na tym forum moderator zablokował umieszczania moich dalszych postów z tajemnicą wiary. To forum stanęło po stronie Lucypera przeciw wiary, w przeciw dla wiary Boga Ojca.

P.S. 2
Jestem natywistą z wrodzoną ideą i moja myśl naturalnie interpretuje wiarę w rozum. A moderatorzy bali się wierzyć w swój rozum, bo jak jego nie mają, to nie mają w co wierzyć i postawili tylko swój bez rozumowy sprzeciw i usunęli zrozumiałą dla innych treść mego pisma. Przez brak ich rozumu, nie mogą mnie zrozumieć i nie chcą by inni mnie przeczytali i zrozumieli. I dlatego oni ingerowali w moją treść i w 50-ciu procentach usunęli ją bez mojej zgody. A ten bez rozumowy ich sprzeciw to właśnie „rozum” Lucypera. Takich moderatorów Lucyper przyjął do pracy z brakami w wykształceniu i o wątpliwym ilorazie inteligencji. I na takich ludzi liczy Lucyper dla jego obstawy przeciwko Bogu Ojcu. Na takich ludzi liczy Lucyper, by nie wierzyli w siebie dla Boga Ojca, którego ja reprezentuję i nie służyli dla mnie, tylko by wierzyli w swój bez rozumowy sprzeciw Lucypera i służyli tylko dla Lucypera i 1-ego piekła! Taka jest prawda.

Oto mój adres e-mailowy: www.prawdaabsolutna@wp.pl >
*** ***** ***
Wiara w jedno Niebo „nie istniała” dopóty, dopóki nie została wykryta zakazana tajemnica z przerwaną przeciw wiarą w drugie nie,bo to jedno piekło było w tajemnicy w Niebie.
*** ***** ***
prawdaabsolutna Mężczyzna
 
Posty: 10
Dołączył(a): 25 lip 2008, 17:28

Post 07 wrz 2008, 09:43

Jeśli to jest nowy światopogląd i Twoja ideologia, to nie jest to prawda absolutna.
Prawda absolutna to ta która od tysięcy lat objawia się w mistykach, przebudzonych i świętych. W cudotwórcach, nauczycielach i prorokach. Od setek lat nie ma nic nowego, w kwestii Boga nie można powiedzieć nic nowego. Wszystko co nowe powiesz będzie odrzuceniem starego. To co nazywasz nowem, co nazywasz swoja ideologią jest tym co zwodzi ludzi - kultem, dogmatami, całym tym sacrum i profanum które to jest tylko obrządkiem w który ubiera sę prawdę. Chcesz mówić o prawdzie absolutnej to odrzuć te dodatki, pozostaw proste i nieubarwione przesłanie. Jeśli to zrobisz ludzie pójdą za Toba. W innym przypadku tylko tracisz czas.

Chyba ogólnie za dużo skupiasz się na Lucku a za mało na Bogu.

Stworzenie gazety jeszcze nie świadczy o tym że ktoś nie leje wody, często wręcz przeciwnie, idz do kiosku, przejrzyj kilka gazet. W niejednej znajdziesz brednie, banały i przekłamania.

Najlepiej zrobisz przestając zaprzestając prób zmiany świata. Lepiej się skupić na sobie, jak Ty się zmienisz to i świat się zmieni. A jeśli Twoja zmiana będzie dobra to ludzie dostrzegą że Twój sposób życia niesie pożytek i zaczną Cię naśladować.

Pozdrawiam
Nataniel Mężczyzna
 
Imię: Łukasz
Posty: 3
Dołączył(a): 06 wrz 2008, 10:05

Post 08 wrz 2008, 13:34

Nataniel napisał(a):przestając zaprzestając prób zmiany świata. Lepiej się skupić na sobie, jak Ty się zmienisz to i świat się zmieni. A jeśli Twoja zmiana będzie dobra to ludzie dostrzegą że Twój sposób życia niesie pożytek i zaczną Cię naśladować.

Pozdrawiam

Natanielu, jak to się mówi, z ust mi wyjąłeś
co z serca płynie,do serca trafia!
Olina Kobieta
 
Posty: 95
Dołączył(a): 18 mar 2008, 20:46
Droga życia: 4
Zodiak: koziorożec

Post 15 wrz 2008, 12:17

Przyjacielu Nieba!
O Lucku mowa jest dlatego, bo przez niego została wykryta zakazana tajemnica wiary, i z której to zaistniała wiara w Boga Ojca.
*****
Lucyper po otwarciu zakazanej tajemnicy wiary, nie uwierzył już w swoje pierwsze Niebo, bo już nie mógł. Tylko musiał wierzyć w swój sprzeciw prawdzie pierwszego Nieba, w swoje kłamstwo istnienia drugiego nieba. A bez przeczenia to musiała być jego przerwana wiara w drugie nie,bo Lucyper miał już w sobie 1-dno, prawdziwe piekło!

Prawda Absolutna
prawdaabsolutna Mężczyzna
 
Posty: 10
Dołączył(a): 25 lip 2008, 17:28

Post 17 wrz 2008, 12:37

prawdaabsolutna napisał(a):przez niego została wykryta zakazana tajemnica wiary


Dlaczego tajemnica wiary była zakazana?
Przez kogo i dla kogo zakazana ona była?

prawdaabsolutna napisał(a):Tylko musiał wierzyć w swój sprzeciw prawdzie pierwszego Nieba, w swoje kłamstwo istnienia drugiego nieba.


Cóż go do tego zmusiło?
...all these words I don't just say...
Avatar użytkownikaleaozinho Mężczyzna
 
Posty: 892
Dołączył(a): 28 lip 2006, 15:37
Lokalizacja: Ciapuły Dolne
Droga życia: 1

Post 18 wrz 2008, 15:30

Każdy człowiek ma w swojej jaźni 3 „Ja”. 1, Wysokie, Nadświadome, boskie „Ja” z wiarą Boga Ojca. 2, Niskie, Podświadome, diabelskie „Ja” z przeciw wiarą Lucypera. 3, Średnie, Świadome, ludzkie „Ja”, które jest z różnicą wiary w Pana Boga w jednym człowieku, który jest pośrednikiem między wiarą Boga Ojca i przeciw wiarą Lucypera.
*** ***** ***
Kościół ubliża dla wiary Boga Ojca tylko Lucypera przeciw wiarą dla prawdy i bez przeczenia okłamuje ludzi, że „ Bóg ich stworzył”, a zataja wiarę w prawdę Boga Ojca, że to Lucyper stworzył człowieka ze swego błędu wiary, który go opętał po wykryciu zakazanej tajemnicy Boga Ojca, by człowiek stanął po stronie Lucypera przeciwko Bogu Ojcu... A, że człowiek był stworzony z błędu wiary, więc nie wierzył w siebie dla Lucypera i nie wierzył w siebie dla Boga Ojca, tylko wierzył w swój sprzeciw dla Lucypera i w sprzeciw dla Boga Ojca.. Lucyper skonstatował, że stworzony człowiek to był błąd natury. Więc Lucyper wygonił pierwszych ludzi z raju (laboratorium) w Niebie – na ziemię.
Prawda Absolutna

P.S. W wysokim, Nadświadomym, boskim „Ja” jest wiara w siebie kogoś dla kogoś i ta wiara jest najwyższym rozumem i wyższego rozumu od wiary już nie ma. Taka jest wiara w słowo dla 1-ego Nieba. A w Niskim, Podświadomym, diabelskim „Ja” jest niewiara w siebie kogoś dla kogoś, tylko w swój sprzeciw dla kogoś, tylko w swój sprzeciw dla kogoś, a to bez przeczenia jest niewiara w nic i w nikogo, tylko w swój sprzeciw. A taka wiara w swój sprzeciw jest najniższym rozumem i błędem wiary, która służy tylko dla piekła! - I ten błąd wiary musi być złożony do grobu dla przerwanej wiary drugiego nie,ba... to dla 1-ego i wiecznego piekła! I piekło wiecznie musi wierzyć dla przerwanej wiary człowieka w grobie – w nic, tylko w swój sprzeciw nie,ba i bez przeczenia w swoje 1-no piekło!
Wiara w swój rozum bez sprzeciwu jest wiarą Jezusa Chrystusa.
A niewiara w swój rozum, tylko w swój bez rozumowy sprzeciw jest antychrysta przeciw wiarą.
Bez rozumowy sprzeciw jest tylko rozumem antychrysta, który jest przeciw wiarą dla wiary Chrystusowej.
Wiara w swój rozum bez sprzeciwu była wiarą Jezusa Chrystusa. A niewiara w swój rozum, tylko w swój bez rozumowy sprzeciw, jest antychrysta przeciw wiarą.

Prawda Absolutna
prawdaabsolutna Mężczyzna
 
Posty: 10
Dołączył(a): 25 lip 2008, 17:28

Post 19 wrz 2008, 22:22

Zastanawiam się czy Ty sam rozumiesz to, co piszesz...
...all these words I don't just say...
Avatar użytkownikaleaozinho Mężczyzna
 
Posty: 892
Dołączył(a): 28 lip 2006, 15:37
Lokalizacja: Ciapuły Dolne
Droga życia: 1

Post 19 wrz 2008, 22:26

Zastanawiam się czy Ty sam rozumiesz to, co piszesz...

Chyba nie.
"A funcioning police state needs no police"
--William Burrougs, "Naked Lunch"
Avatar użytkownikaelwis Mężczyzna
 
Imię: Bartek
Posty: 86
Dołączył(a): 02 wrz 2008, 10:39
Lokalizacja: Gdańsk
Droga życia: 8
Zodiak: waga

Post 19 wrz 2008, 22:56

Nie jest to wykluczone, aczkolwiek przy takiej papce słownej mało prawdopodobnym jest by prawda absolutna zyskała poparcie, a przynajmniej wśród myślącej części ludzkości.
...all these words I don't just say...
Avatar użytkownikaleaozinho Mężczyzna
 
Posty: 892
Dołączył(a): 28 lip 2006, 15:37
Lokalizacja: Ciapuły Dolne
Droga życia: 1

Post 20 wrz 2008, 03:37

Ja prawdę mówiąc nie jestem w stanie tego czytać, bo po prostu mózg mi się wyłącza po paru zdaniach i odmawia dalszej współpracy jeśli chodzi o czytanie tego tekstu... A to chyba nie świadczy dobrze, nie wiem tylko czy o mózgu, czy o tekście ;P
"Zgodnie z zasadami aerodynamiki trzmiel nie powinien latać,
ale trzmiel o tym nie wie, więc i tak lata."
"Cats are known to see within the dark. Yet, if you had sight like a cat, even for one day, would you really want to see what's in the dark?"
Avatar użytkownikaTil Mężczyzna
Poszukujący
 
Posty: 1614
Dołączył(a): 31 sty 2006, 02:56
Lokalizacja: Bolesławiec - Wawa
Droga życia: 11
Zodiak: tygrys

Post 25 wrz 2008, 13:33

Absolut

Bóg Ojciec jest Absolutem, który istnieje bez jakiejkolwiek przyczyny i przed Bogiem Ojcem, który jest wiarą w jednym Niebie – nic nie istniało. Bóg Ojciec miał świadomość, że przed Nim i Jego boską wiarą w Niebie nic nie istniało, a wiara Boga Ojca jest Jego najwyższym rozumem i wyższego rozumu od wiary już nie ma! - Bóg Ojciec miał też świadomość, że w Nim, czyli wewnątrz Jego boskiego ciała istniała przeciw wiara diabelskiej duszy, która powodowała w Bogu Ojcu piekło. Bóg Ojciec nie chciał w sobie trzymać tej diabelskiej przeciw wiary, która była w Bogu Ojcu piekłem. Postanowił więc wydalić z siebie tę diabelską przeciw wiarę do hermetycznego kufra i zamknął go na klucz i uczynił w Niebie tajemnicę przed aniołami... W kufrze były zamknięte łzy Boga Ojca i przeklęte w kłamstwo wody dla świętego ognia w piekle. Bóg Ojciec zamknął swoje łzy przed aniołami, by aniołowie nie widzieli na oczy tych łez, które były w Bogu Ojcu piekłem. Bóg Ojciec swoje święte łzy przeklął w wodę. - Tajemnica w Niebie była zamknięta i przeklęta dla odwrotnej wiary – w nic, tylko w swój sprzeciw Nieba i bez przeczenia w swoje piekło. Tajemnica była przeznaczona dla drugiego rozumu po Niebie, który ją wykryje dla swego 1-ego piekła... Żaden anioł w Niebie nie wiedział co było zamknięte i ukryte w tajemnicy...
***** ***** *****
Jeden anioł Lucyper był bardzo ciekawy zawartości tajemnicy. Znalazł klucz od kufra i wbrew woli Boga Ojca otworzył zakazany kufer...
To było święte przeklęcie...Zobaczył w kufrze prawdziwe łzy, a nic nie wiedział, że musiał uwierzyć tylko w kłamstwo „nalanej wody....” Nie mógł tego wiedzieć, że to co zobaczył, to było już jego prawdziwe piekło! A nie mógł już uwierzyć w prawdę swojego 1-Nieba, tylko już musiał wierzyć w swoje kłamstwo istnienia „drugiego nieba” przed Bogiem Ojcem. I to już był Lucypera błąd – odwrotnej i diabelskiej przeciw wiary, który go opętał. I Lucyper w nic już nie wierzył, tylko w swój sprzeciw dla 1-ego Nieba i bez przeczenia Lucyper miał już w sobie odwrotną wiarę od Nieba, tylko w swoje jedno piekło!
-Myślę, że zrozumiałeś już istotę wiary i rozwiałem Twoje wątpliwości Przyjacielu Nieba.
Tajemnica, którą wykryłem, objawiona była dla mnie transcendentalnie i to co widziałem wykrywam bez fuszerki.
Widzisz litery, które czytasz i wierzysz w treść, którą przeczytałeś, bo wiara jest najwyższym rozumem, a przeciw wiara, która jest „niewiarą” - jest najniższym rozumem.
Wiara w swój rozum dla mnie to jest Bóg, a przeciw wiara dla mego rozumu to diabeł. I odrzucam od siebie czyjąś przeciw wiarę, która jest dla mnie diabłem.
I wyższego rozumu od wiary w siebie dla mnie, a niewiary w swój sprzeciw dla mnie – już nie ma! Potrzebujemy nowego światopoglądu i zmian w Polsce.
Ja jestem za wiarą w pierwsze tak to jest dla 1-ego Nieba. A odrzucam przeciw wiarę dla mnie, która służy tylko dla przerwanej wiary między drugie nie,bo to jest dla 1-ego piekła!
Dużym skarbem wiary jest wiara nieograniczona, to święta wiara Boga Ojca.
A małym skarbem wiary to cząstka wiary, która jest ograniczona dogmatem kościelnym, to przeklęta wiara Lucypera.
Na początku wykryłem tajemnicę wiary na: <forum.wiara.pl> i rozmawiałem z zainteresowanymi. Ale tam skonstatowali, że moja wiara jest nieograniczona i usunęli moją Prawdę Absolutną. Wniosek z tego jest oczywisty, że forum tamte jest tylko cząstką wiary, która jest ograniczona kościelnym dogmatem przeciw wiary Lucypera, która służy tylko dla piekła!
Prawda Absolutna

P.S. Bóg był i jest mową utrwaloną w pismo to Bóg. I wyższego rozumu od wiary w słowo już nie ma! O tym wcześniej pisałem...
A wy przyjaciele nie wierzyliście boską wiarą w swój rozum dla mnie, tylko diabelską przeciw wiarą – w nic nie wierzyliście, tylko w swój bez rozumowy sprzeciw dla swego i mego rozumu. U was tkwi problem dysleksji i amnezji.
Są tylko dwie wiary: boska wiara w swój rozum dla mnie i diabelska wiara w swój sprzeciw dla swego i mego rozumu. Ja jestem pośrednikiem między wiarą Boga Ojca i przeciw wiarą Lucypera. Wy nie możecie zrozumieć czytelnej treści wykrywanej tajemnicy, bo posługujecie się tylko diabelską przeciw wiarą.
Ja chcę mieć przyjaciół Nieba, którzy posługują się boską wiarą w swój rozum dla mnie. A ci co posługują się tylko diabelską przeciw wiarą, w swój sprzeciw dla swego i mego rozumu, to tacy nie służą dla Nieba, tylko dla piekła. I z takimi służebnikami Lucypera i jego piekła, to ja z nimi nie chcę wiązać znajomości i prowadzić interesów.

Pozdrawiam
prawdaabsolutna Mężczyzna
 
Posty: 10
Dołączył(a): 25 lip 2008, 17:28

Post 26 wrz 2008, 00:58

prawdaabsolutna napisał(a):” Nie mógł tego wiedzieć, że to co zobaczył, to było już jego prawdziwe piekło! A nie mógł już uwierzyć w prawdę swojego 1-Nieba, tylko już musiał wierzyć w swoje kłamstwo istnienia „drugiego nieba” przed Bogiem Ojcem.


Ciągle nie tłumaczysz jednak, dlaczego "nie mógł" i dlaczego "musiał"?
Co warunkowało go w ten sposób?

Powiedz mi też, proszę dlaczego odrzucasz to, co nazywasz "diabłem" skoro na początku było to częścią Boga a nawet - Jego częścią wewnętrzną?
...all these words I don't just say...
Avatar użytkownikaleaozinho Mężczyzna
 
Posty: 892
Dołączył(a): 28 lip 2006, 15:37
Lokalizacja: Ciapuły Dolne
Droga życia: 1

Powrót do działu „Religie i wierzenia”

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości