Prądy religijne, wielkie religie i małe nurty. Sekty, założyciele, wiadomości.

Oryginalna wersja Objawienia?

Post 19 lis 2010, 15:13

Jest to tłumaczenie z angielskiego translate.google.com tego oryginalny:

http://www.canng.com/articles/revelations.html

Poprawnie Objawienia jako Doświadczeni przez Jana Bożego

Objawienia Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać, do sług swoich rzeczy, które się wkrótce nadejdzie, i kazał oznaczało to jego anioł do swego sługi Jana: Kto nagie zapis słowa Bożego, i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i utrzymanie tych, co jest napisane w nim:

John, Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmogący.

Ja, Jan, który też jestem twoim bratem i towarzyszem w ucisku, w królestwie i cierpliwości Jezusa Chrystusa, był na wyspie, która jest wywoływana Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa. Byłam w Duchu Świętym w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos wielki jako trąby z, mówiąc: Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni: i to, co widzisz, zapisz w księdze.

I odwrócił się i zobaczył, że głos mówił ze mną. I okazało się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród siedmiu świeczników podobny do Syna Człowieczego, ubrany w szatę aż do stóp, a przepasany o piersi, ze złotym pasem. Jego głowa i jego włosy były białe jak wełna, biała jak śnieg, a jego oczy były jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jako głos wielu wód . I miał w prawej ręce siedem gwiazd, a z jego ust poszedł ostry miecz obosieczny, a jego oblicze było jak słońce świeci jego siły. A gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jako martwy.

I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się do mnie, ja jestem pierwszy i ostatni: Ja jestem, że żyje i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz to, co widziałeś, i to, co jest, a rzeczy, które są poniżej.

To mówi, że trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, który chodzi w pośrodku siedmiu świeczników złotych; Znam uczynki twoje, a twoje pracy, a twój cierpliwość, a jak ty potrafisz, nie posiadają tych, którzy są źli, a Ty, który próbował im powiedzieć, że są apostołami, a nie są, i żeś ich znalazł kłamcami, i jakoś przypomnieć i cierpliwości masz, i na moje imię masz dobra pracowali, a ty nie zemdlał.

Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch: Aby Zwycięzcy dam spożywać z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a kamień imię nowe napisane, którego nikt nie zna oszczędności Ten, który przyjmuje go. To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga żywego, i siedem gwiazd. Bądźcie czujni. Pamiętaj więc, jak Ty i usłyszałeś, i trzymać. Jeśli więc czuwać nie będziesz wiedzieć, co godzinie przyjdę.

Kto zwycięży, ten będzie ubrany w białe szaty, a ja wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch. To mówi, że jest święty, że to prawda, kto ma klucz, który otwiera się i nie zamknie człowieka, a zamknie, i nie otwiera się człowieka, kładę przed tobą otwarte drzwi, i nikt nie może zamknąć to: boś trochę siły, i masz moje słowo zachowali, i jakoś nie zaprzeczył moje imię. Bo Ty zachowałeś nakaz mojej cierpliwości, ja również poinformuje cię od godziny pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby zobaczyć tych, którzy mieszkają na ziemi.

Oto przyjdę wkrótce: trzymaj tak szybko, co ty, że nikt nie podejmuje twój korony. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będą z nim wieczerzał, a on ze Mną. Aby Zwycięzcy będą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i jestem określone z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch.

Potem widziałem, a oto drzwi się otworzyły w niebie, i pierwszy głos, który usłyszałem, był jakby z trąbka rozmawia ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci rzeczy, które muszą być poniżej. I natychmiast został w duchu, a oto, tron stał w niebie, a jeden siedział na tronie. A Siedzący było patrzeć jak kamień jaspis i sardynki, a nie było rundy tęczy o tron, w oczach jak do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery miejsca, a na fotele widziałem dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a oni mieli na głowach złote korony.

A z tronu wychodzą błyskawice i gromy i głosy, i było siedem ognistych pochodni przed tronem. A przed tronem szklane morze podobne do kryształu: I widziałem w prawej ręce, który siedział na tronie książce wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. Książka była nieskazitelnie białe z naturalnej wielkości wizerunek Baranka z przodu. Książka była wyższa niż to było szerokie. I ujrzałem silnego anioła, głosząc głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i jej pieczęcie luźne?

I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, udało się otworzyć książkę, nie patrzeć na nich. A ja bardzo płakałem, bo nikt nie znalazł się godzien, aby otworzyć i przeczytać książkę, nie patrzeć na nich. A jeden z starszych rzekł mi, nie płacz.

I widziałem, a oto w środku tronu i wśród starszych, stał Lamb o siedem Duchów Boga żywego. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów rundy Light o tron mówiąc donośnym głosem, Godzien jest Baranek.

I widziałem, gdy otworzył Baranek jedną z pieczęci, i słyszałem, jak to było odgłos grzmotu. I widziałem, a oto Jezus, majestatycznie promienna i odzianych w białe szaty i miał miecz i wojownika hełm ochronny dano mu.

A on otworzył pieczęć drugą. I wyszedł zawodnik w brązowe szaty na koniu, który był światłem kasztanowy: i dano do Siedzącego na nim, aby odjął pokój z ziemi, i że należy je zabić siebie: i dano mu wielki miecz.

A gdy otworzył trzecią pieczęć ujrzałem, a oto inny jeździec w czarnej szacie na czarnym koniu, a kto na nim siedział, trzymał w ręku czarny latarnia, że nie świeci.

A on otworzył czwartą pieczęć. I widziałem, a oto zawodnika w szaty Srebrnoszary na siwy koń, a imię siedzącego na nim Śmierć, i piekło szło za nim. I dano im nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i dzikich zwierząt na ziemi.

I trzech zawodników miało z nimi ogromne armie. Armia kierowana przez jeźdźca na brązowy koń był bardzo silny i świeży. Jeździec na czarnym koniu, upadł na ziemię, jakby martwe. Wtedy przyszedł zawodnika w szaty Srebrnoszary podnieść The Black Rider. The Black Rider i jego armia mieszały się z Srebrnoszary armia prowadzona przez zawodnika w szaty srebrzysto-szary. Razem walczyli kierowcy w brązowe szaty i jego armię. Armia Srebrnoszary kierowca i armii na czele jeździec w czarnym szaty zostały ustalone jeszcze zmęczony. Jak brązowe, czarne i srebrzysto-szary wojsk zaangażowanych w walki, spokojnie patrzył na Jezusa.

A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze tych, którzy zostali zabici na słowo Boga żywego, i dla świadectwa, który mieli: I białe szaty miały do każdego z nich, a był rzekł do nich, aby odpoczywali jeszcze na krótki czas, dopóki ich fellowservants również i ich bracia do nich dołączyć.

I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór do włosów, a księżyc stał się jak krew, i gwiazdy spadły z nieba na ziemię, tak jak drzewo figowe dyjabelskiego jej przedwczesnemu figi, kiedy wytrząsa się z potężnego wiatru. A niebo odszedł jak zwój, gdy jest gorąco razem, a każda góra i wyspy zostały przeniesione ze swoich miejsc. A królowie ziemi i wielcy, bogaci i, a szef kapitanów i możni, i każdy niewolnik, i każdy wolny człowiek, ukryli się w jaskiniach i skałach gór, i powiedział do gór i do skał, Fall na nas i ukryć nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i Barankowi: Na wielki dzień nadszedł, a którzy są w stanie stanąć?

A po tych ujrzałem czterech aniołów stojących Darkness na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.

I ujrzałem anioła światłości wstępującego od wschodu, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał donośnym głosem do czterech aniołów ciemności, do których dane było zranić ziemię, i morze, mówiąc: Hurt nie ziemi ani morzu, ani drzewom, aż przypieczętowały sługami Boga naszego życia na ich czołach.

Po tym widziałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i plemion, i ludzi, i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem, odzianych w białe szaty, a palmy w ich ręce i zawołał donośnym głosem, mówiąc: Zbawienie naszego Boga żywego, który siedzi na tronie, i Barankowi. A Lamb pokazał mi czystą rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

W środku ulicy, a po obu stronach rzeki, nie było drzewo życia, które nagie dwanaście sposób owoce i przyniosły jej owoc każdego miesiąca, i liście drzewa były o uzdrowienie narodów. I nie będzie więcej przekleństwo, lecz tronem Boga i Baranka będzie w nim, a słudzy jego służyć mu: "I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I nie będzie tam nocy, a oni nie muszą świeca, ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecić, i będą królować na wieki wieków.

A gdy otworzył siódmą pieczęć, była cisza w niebie. I ujrzałem siedmiu aniołów, Światła, które stanęły przed Boga żywego, a do nich mieli siedem trąb. A było głosy, grzmoty i błyskawice, i trzęsienie ziemi.

A siedmiu aniołów Światła, który miał siedem trąb przygotowywali się do dźwięku. Pierwszy anioła światłości brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, a za grad i ogień zmieszany z krwią, i zostały one rzucone na ziemię, a trzecia część drzew została spalona w górę, i wszelka trawa zielona spalona się.

I drugi anioł światła brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona do morza, a trzecia część morza stała się krwią, a trzecia część stworzeń, które były w morza, a nie życia, zmarł, a trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.

I trzeci anioł światła brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak to było światło, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a wiele ludzi zginęło od wód, bo stały się gorzkie.

I czwarty anioł światła brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, a trzecia część słońca był uderzony, a trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak jak trzecia część z nich była zaciemniona, i dzień świeciło nie dla trzeciej części, a noc to samo.

I ujrzałem, i usłyszałem anioła światłości lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada, do inhabiters ziemi ze względu na inne głosy trąb trzech aniołów światła , które są jeszcze do należytego ich ostrzeżenia!

I piąty anioł światłości brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, i widziałem, spadająca gwiazda z nieba aż do ziemi i do Angel of Darkness dano jej klucz od Czeluści. I otworzył Czeluści, a dym powstał z grobu, jak dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze były zaciemnione z powodu dymu onej studni.

I wyszedł z dymu szarańczę na ziemi i im dano, jak skorpiony ziemi władzę. I w owe dni ludzie szukać śmierci, i nie znajdą, i pragnienie, aby umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A kształty szarańczy były jak konie przygotowane do bitwy do, a na głowach ich jakby korony podobne złotu, a twarze jak twarze ludzi.

I miały włosy jak włosy kobiet, a zęby ich były jak zęby lwów. A miały pancerze, jakby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak dźwięk wozów, gdy wiele koni bieży do bitwy. I mieli ogony jak skorpiony do, a żądła były w ogonach ich, a ich moc, aby szkodzić ludziom przez pięć miesięcy. I mieli nad sobą króla, który jest anioł otchłani, którego imię w języku hebrajskim Abaddon, ale w greckim języku bowiem jego imię Apollyon.

Jedno biada przeszłości, a oto, pochodzą dwa biada więcej poniżej.

I szósty anioł światłości brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z ciemności, i usłyszałem głos mówiący do szóstego anioła światłości, który miał trąbę: Rozwiąż onych czterech Aniołów Światła, którzy byli więzieni przez ciemności, które są związane w wielką rzekę Eufrat . A czterech aniołów światła zostały rozwiązane.

I siódmy anioł światła brzmiało jego ostrzeżenie o niebezpieczeństwie z Darkness. Biada inhabiters ziemi i morza! dla diabeł zstąpił do was, mając wielki gniew, bo wie, że ma niewiele czasu.

I tak ujrzałem trzy konie w widzeniu, i tych, którzy siedzieli na nich, mieli pancerze ogniste, i hiacynt, i siarką, a głowy koni były jak głowy lwów, a także z ich ust wydane pożaru i dym i siarka. Przez te trzy była trzecia część ludzi zabitych przez ogień, a dym, a przez siarki, który wydał z ich ust. Na ich moc jest w ich ustach, a na ich ogonach ich ogony były jak węże do i miał głowy, a wraz z nimi ich boli.

Drugi biada przeszłości, a oto, trzeci przychodzi biada szybko.

I ujrzałem potężnego anioła światłości, który zstąpił z nieba, odziany w obłoku, i tęcza była nad jego głową, a twarz jego była jakby słońce, a nogi jego jak słupy ognia: Miał w ręku mała książka otwarte, a on ustawić prawą nogę na morzu, a lewą stopę na ziemi i zawołał donośnym głosem, gdy roareth lwa, a gdy płakała, siedem grzmotów wypowiedziane ich głosy.

A gdy siedem grzmotów wypowiedział głos, usłyszałem głos z nieba, który mówił mi, zapisz to, co siedem grzmotów wypowiedziane, które: Baranek pokonać smoka i jego zwierzę na końcu czasów, w bitwie Armagedonu.

I stanął na piasku nad morzem, i zobaczył zwierzę wynieść z morza, mającą siedem głów, a na głowach jego imię bluźnierstwa. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a nogi były jak nogi niedźwiedzia, a usta jak paszcza lwa A Smok dał jej swą moc, a jego tron i wielką władzę.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby rannych na śmierć, a jego śmiertelna rana została uleczona i cały świat zastanawiał się, po bestii. I pokłon smoka który dał moc bestii, i pokłonili się bestii, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii? , który jest w stanie walczyć z nim? I dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano mu.

Wtedy otworzył swoje usta w bluźnierstwo przeciw Bogu żywym, by bluźnić Jego imieniu, i tych, którzy mieszkają w niebie. I dano mu na wojnę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano mu w stosunku do wszystkich plemion, i języków, i narodów. I wszystko, co mieszkają na ziemi cześć mu się.

I ujrzałem inną Bestię wychodzącą z ziemi, które miało dwa rogi podobne do rogów Baranka, a on mówiła jak Smok. A on exerciseth wszystkich sił w pierwszej Bestii przed nim, i naraża na ziemi i tych, którzy mieszkali w nim, aby oddać pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana została uleczona.

I anioła światłości, którą widziałem, stań na morzu i na ziemi, podniósł rękę do nieba i przysiągł przez niego, że żyje na wieki wieków, że należy już nie raz: Ale w dniach głosu siódmego anioła światłości, gdy się zaczynają dźwięk, tajemnicy Anunnaki Bóg powinien być gotowy, jak On zadeklarował swoje sługi, proroków.

A głos, który usłyszałem od nieba mówił do mnie jeszcze raz, i rzekł: Idź i weź książeczkę, która jest otwarta w ręku anioła, który stoi na morzu i na ziemi. I poszedłem do anioła, i rzekł do niego: Daj mi te książeczki. I rzekł do mnie: Weź go i zjeść go, a powinna złożyć twój brzuch gorzki, ale jest on w twoich ustach słodki jak miód.

I wziąłem trochę książkę z ręki anioła i zjadłem ją, a był w moich ustach słodki jak miód, a jak tylko zjadłem, mój brzuch był gorzki.

I rzekł do mnie: Ty musi prorokować ponownie przed wielu ludów i narodów, i języków, i królów.
JeanneArc Kobieta
 
Posty: 1
Dołączył(a): 19 lis 2010, 04:41
Witam

Czy możesz sprecyzować do czego dążysz i co tak bardzo przykuło twoją uwagę....?

Pozdrawiam
Misterium Christi
Avatar użytkownikaApollo Mężczyzna
 
Imię: Apollo
Posty: 397
Dołączył(a): 26 mar 2008, 16:19
Lokalizacja: Dublin, Irlandia
Droga życia: 8
Zodiak: Wodnik

Powrót do działu „Religie i wierzenia”

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron