Prądy religijne, wielkie religie i małe nurty. Sekty, założyciele, wiadomości.

Jezusów Dwóch

Post 17 lip 2009, 19:27

Mity i oszustwa biblijne
Autor tekstu: Lloyd Graham

Fragment „Deceptions and Myths of the Bible"

Biblia nie jest „słowem Bożym", lecz zbiorem zapożyczeń ze źródeł pogańskich. Historia Edenu i Adama i Ewy jest wzięta ze źródeł babilońskich; a opowieść o potopie jest niejako streszczeniem około… czterystu innych na ten temat. Arka Noego i góra Ararat mają swoje odpowiedniki w kilkudziesięciu innych mitach o potopie. Nawet imiona synów Noego zostały skopiowane. Podobnie ma się sprawa z ofiarą Izaaka, sadem króla Salomona w sprawie sporu o dziecko czy opowieścią o Samsonie obalającym gołymi rękami słupy potężnej budowli.

Mojżesz wykreowany jest na wzór syryjskiego Mizesa, a biblijne prawa opracowane są w znacznym stopniu na baziekodeksu Hammurabiego. Biblijny Mesjasz pochodzi od egipskiego zbawiciela Mahdiego, a niektóre wersety biblijne są słowo w słowo ściągnięte z pism egipskich. Pomiędzy Jezusem a egipskim Horusem Gerald Massey naliczył 137 podobieństw, oraz setki podobieństw pomiędzy Chrystusem a Kriszną.

Według Wulgaty, tetragram YHWH ma oznaczać „Ego sum qui sum", czyli „Jestem który jestem", i dla wygody wymawiamy to słowo „Jahwe". Ale wszystkie świątynie egipskie miały na ścianach wypisane słowa „Nuk Pu Nuk" - „Jestem który jestem". Hindusi mieli swoje „Tat Twam Asi" "Jestem który", a Persowie „Ahmi Yat Ahmi".

Imię „Adam" nie jest pochodzenia hebrajskiego. O Adamie mówią pisma chaldejskie, znacznie starsze od hebrajskich. Znane było ono również Babilończykom. Na babilońskich tablicach glinianych George Smith znalazł opowieść o stworzeniu świata niczym nie różniącą się w treści od wersji biblijnej. Według niej, pierwszemu człowiekowi na imię było Adamu. Zaś według hinduskich „Proroctw" Ramutsariara — księgi starszej od Biblii o dwa tysiące lat, pierwszemu mężczyźnie na imię było Adama, a pierwszej kobiecie — Heva. Opowieść ta jest również niemal dosłowną kopią hebrajskiej wersji stworzenia.

Wielu ludzi uważa Mojżesza za postać równie autentyczną jak Cezara czy Aleksandra. Jeśli więc naprawdę istniał, to dlaczego historia nie ma o nim nic do powiedzenia. Nie ma o nim najmniejszej wzmianki w jakichkolwiek źródłach, z wyjątkiem żydowskich. Imię „Mojżesz" jest pochodzenia egipskiego i pochodzi od egipskich słów „mo" czyli „woda", i „uses", uratowany, wzięty z wody. Arabia, Syria i Fenicja również miały swoich Mojżeszów, a raczej Mizesów, bo tak wymawiano to imię w tych krajach. Pewien hymn do Bachusa mówi, że ów Mizes został uratowany, znaleziono go pływającego na wodzie w drewnianej „kołysce". Egipski Ozyrys został również włożony do kufra lub trumny i puszczony na wodę, zdany na łaskę lub niełaskę fal.

Nawet słowo „Sabat" nie pochodzi z języka hebrajskiego, lecz z babilońskiego „Sabattu", czyli dzień odpocznienia, które Babilończycy obchodzilijako swoje święto znacznie wcześniej niż Żydzi. Trudno jednak dociec dlaczego Żydzi zapożyczyli właśnie to babilońskie święto Sabattu. „Pomysł obchodzenia dnia siódmego jako dnia odpoczynku od pracy narodził się w Babilonii. Co do tego nie ma wątpliwości" pisze profesor Langdon. I nie ma wątpliwości co do tego,że niemal wszystkie swoje metafizyczne pojęcia Żydzi zapożyczyli od innych, starszych kultur. W Biblii czytamy że „zbawienie jest z Żydów" (według słów Jezusa), ale okazuje się że sam judaizm nie jest „z Żydów".

Wielu niedouczonych chrześcijan wierzy w to, że tylko ich Zbawiciel poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, nie mając pojęcia o tym, że co najmniej szesnastu innych zmarło w taki właśnie sposób.

Oto lista:

1. Jezus — Nazaret
2. Kryszna — India
3. Sakia — India
4. Iva — Nepal
5. Indra — Tybet
6. Mitra — Persja (bardzo popularny w czasach początków chrześcijaństwa był głównym konkurentem „naszego" Zbawiciela, miał się urodzić 25 grudnia! — przyp.)
7. Tammuz — Babilonia
8. Criti — Chaldea
9. Attis — Frygia
10. Baili — Orissa
11. Thules — Egipt
12. Orontes — Egipt
13. Zbawiciel z Witoba — Telingonese
14. Odin — Skandynawia
15. Hesus — zbawiciel Druidów celtyckich (ukrzyżowany jako baranek, który miał zgładzić grzechy świata — przyp.)
16. Quetzalcoatl(Quexalcote) — Meksyk (ukrzyżowany w 587 r. przed Chr., został przybity razem z dwoma innymi złoczyńcami do krzyża, zmartwychwstały drugiego dnia — przyp.)

Zatem krzyż nie jest symbolem chrześcijańskiego pochodzenia. Jest on znakiem uniwersalnym. Można go spotkać często na ścianach starożytnych budowli — pogańskich świątyń, na dawnych tablicach i dziełach sztuki.

Paweł mówi „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże sam i na wieki", a autor Apokalipsy św.. Jana „Jam (Jezus) jest alfą i omegą, początek i koniec". Zaś Vishnu mówi „Jam jest początkiem, środkiem i końcem wszystkich rzeczy istniejących", a egipski Horus — „Jam jest dniem wczorajszym, dzisiejszym i jutrzejszym".

Wystarczy przeczytać choćby historię Herkulesa, Mitry i Bachusa aby zrozumieć pogańsko-mistyczne źródło całej tej opowieści o Jezusie. Herkules również narodził się z dziewicy której na imię było Alcmene. Ojcem jego był bóg Zeus, a jego koleje życia są prawie takie same jak Jezusa.

E.E. Gold napisał o perskim bogu Mitrze: „Wstępuje do komór śmierci po to, aby powstać w pełnej chwale światłości i mocy dla wiecznego zbawienia człowieka". O Bachusie zwanym przez Eurypidesa „Bachusem, synem Bożym" profesor Wilder pisze: „dla swoich naśladowców był personifikacją świata natury i świata sprawiedliwości, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Narodzony z ziemskiej niewiasty, wyprowadził ją z krainy śmierci i przeniósł do królestwa niebieskiego aby była godna wszelkiej chwały".

Opowieść o wskrzeszeniu Łazarza to jedno z największych oszustw biblijnych. Jej pochodzenia znów należy szukać w Egipcie. Jezus, Zbawiciel z Judei, poszedł do Betanii wzbudzić z martwych swojego przyjaciela Łazarza, podobnie jak egipski Zbawiciel Horus poszedł do Bethanu wskrzesić swojego ojca. Następnie, imiona Maria, Marta i Łazarz również pochodzą z Egiptu. We wspomnianej opowieści egipskiej występują imiona kobiet Meri i Merti, które maja brata El-Azar-usa. Widzimy wiec w jaki sposób egipski El-Azar-us stal się żydowskim Łazarzem. Słowo Bethanu oznacza „dom Boga", w tym przypadku chodziło o egipskiego boga Anu. Widzimy znów skąd wzięło się w języku
żydowskim słowo „Beth" i cala ta biblijna opowieść.

Natomiast ewangeliczna opowieść o wskrzeszeniu córki Jaira pochodzi z Indii. W Hari-Purana czytamy o tym jak Kryszna (Chrishna) wzbudził z martwych młodą dziewczynę. Według tego hinduskiego mitu była to Kalavatti, córka Angashuna. Po jej śmierci żałobnicy zebrali się aby ją opłakiwać. W przekładzie Jacolliota brzmi ona następująco:

„...nagle wielki szum rozległ się w całym pałacu i słychać było słowa tysiąckrotnie powtarzane "Pacya pitarum; pacya gurum!" — „Ojcze, Mistrzu!". Wtedy Kryszna podszedł, uśmiechnął się i oparł na ramieniu Arjuna. — Mistrzu — zawołał Angashuna rzucając mu się do stop i zalewając je łzami. — Spójrz na moją biedną córkę — po czym wskazał na ciało Kalavatti złożone na macie… Dlaczego płaczesz — zapytał Kryszna łagodnie. — Czy nie widzisz ze śpi? Zobacz że się rusza. Kalavatti ! Powstań i chodź!

Gdy tylko Kryszna wypowiedział te słowa, oddech, ciepło, ruch i życie zaczęły wstępować powoli w to młode ciało. Młoda istota, posłuszna rozkazowi owego półboga, wstała na własne nogi i podeszła do swoich bliskich i znajomych. Lecz tłum zdumiał się i zawołał: „To jest bóg, bo śmierć nie jest dla niego czymś więcej niż snem".

Według meksykańskiej religii, wysłannik z nieba obwieścił dziewicy Sochequetzal, że pocznie w sposób niepokalany i urodzi Quetzalcoatla. I podobnie jak Gabriel ogłosił Maryi przyjście na świat Jezusa, tak Bodhisat zapowiedział Mai, matce Buddy, narodzenie jej syna. Oba imiona — Mai i Maryja, pochodzą od wspólnego rdzenia oznaczającego „woda". Żona Mojżesza również miała na imię Miriam. I rzeczywiście, imię Maryja pojawia się w wielu postaciach w rożnych kulturach i zawsze jest nim nazwana matka zbawców świata. Oto przykłady:
Matka — Syn-zbawca
Maria — Jezus
Maia — Budda
Maia — Hermes
Maya — Agnis
Myrrha — Adonis
Maya Maria — Sommona Cadom (syjamski zbawca)
Mariama — Kryszna

Wszystkie te Maryje oznaczają jedno — Planetę-Matkę, a katolicka Matka Boska nie stanowi tu żadnego wyjątku.

Widzimy więc, że ta opowieść o zwiastowaniu przez anioła narodzin dziecka nie jest bynajmniej wyłącznie chrześcijańskiego pochodzenia. Wszystkie pogańskie ziemie-matki były zabierane do nieba przez swoich boskich synów, aby objąć tam władzę jako „Matka Boża", „Królowa Nieba", itd. Alcmene, matka Herkulesa wstąpiła w obłoki i stała się Królową Nieba. Podobnie Semele została zabrana do nieba przez swojego syna Bachusa zwanego „Synem Bożym", aby panować jako Królowa Wszechświata przed którą „cale piekło drży". Pallas Atena nazywana była „jedyną Matką Bożą" oraz „Królową Nieba". Żydzi w Egipcie też oddawali cześć Królowej Nieba jakieś 600 lat przed narodzeniem się biblijnej Maryi, matki Jezusa. W Babilonii, z kolei, była Isztar-Królowa Nieba, a modlitwa do niej brzmiała następująco:

„Królowo Nieba i Ziemi, która przyjmujesz modlitwy, wysłuchujesz próśb i błagań, miłosierna bogini kochająca sprawiedliwość; Spójrz na mnie, o Pani, i zwróć się do mnie, tak aby serce sługi twego zostało pokrzepione".

Czy bardzo rożni się ta modlitwa od katolickich litanii do Najświętszej Marii Panny ? (Zatem uwaga Polacy — zwłaszcza pielgrzymi na Jasną Górę — „Królowej Anielskiej śpiewajmy"! — dop. tłum.)

Jakim wiec cudem Biblia może być objawieniem danym Żydom przez Boga? Masy wiernych nigdy nie czytają tych innych źródeł, a księża i pastorzy którzy je znają, milczą na ten temat. Zresztą niewiele tych źródeł zachowało się, bo poniszczyli je fanatyczni bibliści. Starożytni Żydzi mieli jednak dostęp do wielu z nich, o czym niewielu z nas pamięta. W roku 125 n.e. Św. Ireneusz powiedział, ze za jego czasów istniała ogromna ilość ewangelii. Zachowały się i dotarły do nas tylko te, które kapłani chcieli wykorzystać do własnych celów; resztę poniszczyli. Aby pojąć istotę sprawy, czytelnik musi wiedzieć, że całe kapłańskie zrzeszenia konspiracyjne starannie redagowały i dobierały teksty biblijne przez dłuższy czas. Według ich teorii Chrystus był stworzycielem świata, uznającym biblijna teorię stworzenia za prawdziwą. Ale Bóg nie jest nawet źródłem miłości, lecz tylko źródłem życia; miłość nie jest bowiem darem, lecz owocem z wielkim trudem i mozołem osiągniętym w wyniku powolnego procesu ewolucyjnego życia, do tego owocem dość świeżym.

Źródło : racjonalista.pl

Chciałbym teraz aby ktoś kto wierzy w istnienie tego faceta skomentował to. Nie biorę tekstu za 100% prawdę, bo mogą być w nim kwiatki jak w Zeitgaistcie. Co do tych przykładów to mam zamiar trochę poszperać, ale jeśli już ktoś dysponuję wiedzą na ten temat to proszę o jakiekolwiek sprostowanie ,jeśli potrzebne ;)
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Re: Jezusów Dwóch

Post 17 lip 2009, 21:22

Nie uważam Biblii za literalną prawdę - raczej za zbiór symboli, z którymi (w większości) się zgadzam. Część była przeinaczona, część skopiowana, część napisana z powodów politycznych. Nie szukaj literalnej historii w Biblii i nie mieszaj Starego Testamentu z Nowym ponieważ pisane były w znacznych odstępach czasowych i całkiem różnych ludzi.
Wierzymy w Jezusa (nie jestem katolikiem) - nie potrzebujemy dowodów, bo wtedy byłaby to wiedza. Dlaczego tak Cię to boli? Jest to piękny symbol człowieka, który odnalazł swoje oświecenie, swoją boskość i starał się pomóc w tym innym - daje mi to nadzieję i pocieszenie. Uniwersalność motywów utwierdza mnie tylko w ponadczasowej prawdzie - być może znacznie starszej niż nam się wydaje i wspólnej większej części ludzkości.
Kartezjusz mógł to ja też - zaczynam od zera. Deep night of my soul.
Zdanie nieprawdziwe: Świat taki jest. Zdanie prawdziwe: Ja tak widzę świat.
Jest noc, maszty i ster są połamane, a ja uciszam sztorm.
http://ostrze.blogspot.com/
Avatar użytkownikaSirhan Mężczyzna
Jestem, kim chcę być
 
Imię: Bartek
Posty: 86
Dołączył(a): 10 cze 2009, 17:38
Droga życia: 5
Typ: 7w8
Zodiak: Lew, Zając

Re: Jezusów Dwóch

Post 17 lip 2009, 23:56

"Jezus bardzo łatwo grozi i łaje, ilekroć powiada: "Biada wam"
i „ostrzegam was". Słowami tymi od razu przyznaje, że nie
potrafi nikogo przekonać; a nieumiejętność przekonywania
nie może być cechą Boga, ani nawet cechą mądrego człowieka"
Celsus, II w. (Contra Celsum 2,76)

Bardziej jeszcze moralnie oburzające i antyrodzinne wypowiedzi Jezusa mają miejsce w innej sytuacji (8:21-22), kiedy Jezus otoczony jest tłumem ludzi gotowym „gdziekolwiek" iść za nim. Jeden spośród uczniów prosi jednak Jezusa, aby pozwolił mu najpierw pochować swego ojca, który widocznie — tak się złożyło — właśnie zmarł. Jezus wtedy odpowiada: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych." Jest to odpowiedź tak skandaliczna, że autorzy polskiej edycji Biblii Tysiąclecia (wydanie IV) spieszą z wyjaśnieniem, że chodzi tu o sens metaforyczny, tzn. że według Jezusa, „trzeba iść bezzwłocznie za powołaniem Bożym" i że „obowiązków zwykłych dopełnią równie dobrze nie powołani."

A co obiecuje Jezus tym, którzy się z nim nie zgadzają? Dla takich, ten żydowski kaznodzieja nie ma żadnego miłosierdzia: wszyscy oni pójdą do piekła. „Idźcie precz ode Mnie", rzecze „Syn Boży", „przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!".

Nie wszyscy wiedzą, że Jezus wcale nie przebiera w słowach i nazywa wszystkich tych, którzy się z nim nie zgadzają „wężami" i „plemieniem żmijowym" (12:34, 23:33). Taki dobór słów świadczy, jak podkreślił Russell w swoim eseju, o „mściwej furii" tego, który ciągle uważany jest, jeżeli nie za boga, to za najlepszego, moralnie niedoścignionego z ludzi. Dla Russella jednak, sposób wypowiadania się Jezusa i ton jego wypowiedzi nie wskazują wcale na doskonałość moralną. I dlatego Russell uważa, że Budda i Sokrates, na przykład, byli na wyższym poziomie moralnym niż „twórca chrześcijaństwa".

Według chrześcijan, Jezus to symbol nie tylko szczęścia i ładu rodzinnego, ale i pokoju w ogóle. Znowu trudno się z tym zgodzić czytając uważnie Nowy Testament. Oto np. w Rozdziale 10. Ewangelii Mateusza, Jezus nagle stwierdza co następuje: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. (34-36)

Wreszcie to oświadczenie, które szokuje swą antyrodzinną patologią: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (37)

Jednym z nich był Celsus, który ok. roku 178 naszej ery napisał pierwszą słynną krytykę chrześcijaństwa, pod tytułem „Prawdziwa doktryna" (tłumaczony też jako „Prawdziwe słowo"). Mało wiemy o Celsusie z tego prostego powodu, że jego bezpardonową rozprawę z dogmatami chrześcijańskimi zawartą w „Prawdziwej doktrynie", jak i również inne takie krytyki, jego i innych niechrześcijańskich pisarzy, zostały spalone przez chrześcijan wtedy, gdy oficjalnie przejęli władzę w Imperium Rzymskim. Celsus jest zwykle opisywany jako intelektualista i filozof rzymski, jak i również jako pisarz grecki. Bez wątpienia, chrześcijanie musieli mieć dobry powód dla którego postanowili spalić wszystkie dzieła Celsusa, tak aby nie pozostał po nich żaden ślad. Na ich nieszczęście (i nasze szczęście), jeden z najbardziej znanych wczesnych teologów chrześcijańskich, Origen, po przeczytaniu „Prawdziwej doktryny" postanowił napisać rozprawę przeciwko Celsusowi, do której to rozprawy zachęcił go niejaki Ambrosius (Ambroży), bogaty promotor Origena i jego dzieł. W ten oto sposób ukazała się znana książka Origena pod tytułem „Przeciwko Celsusowi" (Contra Celsum), bezcenne źródło dla naukowych historyków chrześcijaństwa, ponieważ Origen miał dobry nawyk akademicki częstego cytowania swojego przeciwnika ideologicznego.

elsus oskarża Jezusa o to, że „wymyślił sobie swoje pochodzenia z matki dziewicy". Według Celsusa, Jezus urodził się w „pewnej wiosce żydowskiej", a matka jego była „biedną kobietą", która pracowała na życie tkaniem. Jej mąż, z zawodu cieśla, pewnego dnia wyrzucił ją z domu po tym jak się okazało, że popełniła cudzołóstwo. Tułając się przez jakiś czas po okolicy, kobieta ta urodziła (w sposób „haniebny", jak pisze Celsus) bękarta, którym był Jezus. Ten z kolei, będąc bardzo biedny, zatrudnił się jak służący w Egipcie, gdzie nauczył się magii, z czego Egipt był wtedy ponoć znany. I z tak nabytymi „cudownymi umiejętnościami" powrócił do swego kraju, bardzo dumny ze swojej magicznej wiedzy, ogłaszając się bogiem.
Z racjonalista.pl

Mnie nie boli. Ja mam tylko wątpliwości.
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 09:11

Ktoś zapodał w sieć transkrypty z sesji channelingowych Kasjopejan. Nie jest to źródło oryginalne, ale może być niezłą inspiracją do przemyśleń :-k :) umieszczam więc je tutaj:

POCHODZENIE JEZUSA

"P: (L) Czy Jezus był genetycznie stworzony przez Obcych ?
O: Ciepło.
P: (L) Możesz wyjaśnić ?
O: Zbyt złożone dla energii teraz.
P: (L) Czy Maria była rzeczywiście dziewicą gdy wydała syna ?
O: Nie.
P: (L) Czy została zapłodniona w normalny sposób ?
O: Tak.
P: (L) Czy Jezus był genetycznie modyfikowany ?
O: Po narodzeniu podczas dzieciństwa.
P: (L) Czy Jezus był naznaczony w jakiś sposób ?
O: Szybko wywyższony, aby zakończyć wojny wyjściem pokojowym; rada Zindara.
P: (L) Co to jest Rada Zindara.
O: Dwucyklowa misja zmienników.
P: (L) Co to znaczy ?
O: Długa historia. Muszę iść. Dobranoc."


MIŁOŚĆ JEZUSA

P: (L) Jezus powiedział nam, że kocha nas. Czy to prawda ?
O: Ale dusza jest ważna nie ciało. Ciało umiera, nie dusza.


KIM JEST JEZUS?

P: (L) Czy Jezus wcieli się w jakieś ciało ?
O: Nie.
P: (L) Czy Jezus jest kosmitą ?
O: Jest jednym z nas.


TONATHA - OJCIEC JEZUSA?

P: (L) Ostatnio mówiliśmy o Jezusie z Nazaretu, który został Chrystusem. Czy możemy kontynuować, ten temat w tym tygodniu ?
O: Tak.
P: (L) Kim był Jezus z Nazaretu ?
O: Zaawansowaną duszą.
P: (L) Czy Jezus urodził się z Boskiej myśli, tzn. że jego matka nie uprawiała seksu z tym, kto go jest jego ojcem ?
O: Nie.
P: (L) Czy ona uprawiała seks z mężczyzną, któryjes ojcem ?
O: Tak.
P: (L) Kim nył ten mężczyzna, który był biologicznym ojcem Jezusa ?
O: Tonatha.
P: (L) A kto to był ten Tonatha ?
O: Znajomy.
P: (L) Ile lat miała matka Jezusa Maria, gdy poczęła Jezusa ?
O: 19.


NARODZINY I ŻYCIE JEZUSA


P: (L) Czy Józefbył zły, gdy odkrył, że Maria jest w ciąży ?
O: Nie.
P: (L) Ile miał lat Józef, kiedy wychodził za Marię ?
O: 39.
P: (L) Czy Józef nie był zdolny, aby mieć dzieci ?
O: Ciepło.
P: (L) Kiedy dokładnie się uroddził Jezus w naszym systemie kalendarzowym licząc do tyłu ?
O: 01.06.-14
P: (L) O której godzinie się urodził ?
O: 6 rano.
P: (L) Czy były jakieś nadzwyczajne zdarzenia w kwestii gwiazd i planet w tym czasie ?
O: Nie.
P: (L) Co to była za Gwaizda, którą Małgorzata widziała na Wschodzie, która prowadziła do miejsca gdzie się Jezus urodził ? Był jakieś specjalne zdarzenie na niebie, gdy Małgorzata przyniosła dary ?
O: Ciepło.
P: (L) Kim byli ci, aby darwoać podarki ?
O: Trzej prorocy.
P: (L) Skąd ci prorocy przybyli ?
O: Iran. Także zwane jako Persja.
P: (L) Czy Jezus byłczłowiekiem, którym psychiczne lub niezwykłe moce od urodzenia ?
O: Ciepło.
P: (L) Czy miał on świadomość z poprzedniego wcielania, że jest w pewien spośób niezwykły lub wybrany ?
O: Tak.
P: (L) Co było tą gwiazdą dla proroków ?
O: Statke kosmiczny.
P: (L) Jakiego rodzaju ?
O: Matka.
P: (L) Skąd przybył ten statek-matka ?
O: Inna rzeczywistość.
P: (L) Czy ta inna rzecywistość oznacza jako wymiar bąź gęstość ?
O: Tak.
P: (L) Czy znamy te inne rzeczywistości lub gęstości jako innesystemy gwiazd lub planet ?
O: Cześciowo.
(nie przetłamaczalne ze względu na powiązania hebrajsko-angielskie - jedno pytanie)
P: (L) Czy Jezus podczas swego dzieciństwa podróżował do innych krajów i uczył się od innych mistrzów ?
O: Nie.
P: (L) Więc gdzie odebrał swe nauki ?
O: Channeling do niego.
P: (L) Czy był on kiedyś w Indiach ?
O: Nie.
P: (L) Czy podróżował do Egiptu i przeszedł inicjację w Wielkiej Piramidzie ?
O: Nie.
P: (L) Czy Jezus mieszkał przez całe życie w Palestynie ?
O: Niedaleko. W okolicy. Biblia nie jest bardzo dokładna.
P: (L) Kiedy Jezus uczynił cud w Kanie Galilejskiej i czyj ślub to był ?
O: To się nie zdarzyło.
P: (L) Czy Jezus wyżywił tysiące ludzi kilkoma chlebami i rybami ?
O: Nie.
P: (L) Czy chcesz powiedzieć, że wszystkie cuda w Biblii to tylko mity ?
O: Pamiętajcie, że to jest zniszczony przekaz zmodyfikowany z powodów politycznych i poprzez manipulację ekonomiczną.
P: (L) Powiedz nam, co na prawdę Jezus zrobił.
O: Wypowiadał prawdy duchowe do tych którzy za nim tęsknili.
P: (L) Ale jaka była podstawa tych prawd duchowych ?
O: Channelowane informacje z wyższych źródeł.
P: (L) Co to były za prawdy, które Jezus mówił ?
O: Że wszyscy ludzie są kochani przez stwórcę i są jednością w nim i z sobą.
P: (L) Czy Jezus miał udział w jakiś cudach ?
O: Czasami.
P: (L) Czy możesz powiedzieć o jednym lub dwu z nich ?
O: Uzdrawiane.
P: (L) Czy miał on zdolności, aby uzdrawiać poprzez dotyk ?
O: Tak.
P: (L) Czy Jezus używał egzorcyzmów ?
O: Ciepło.
P: (L) Czy używał on do uzdrawiania metody Reiki l lub coś podobnego ?
O: Tak.


UKRZYŻOWANIE? DUSZA A JEZUS.

P: (L) Wroćmy do Jezusa. Czy jego cuda, to tylko uzdrowienia ?
O Nie.
P: (L) Jakie inne rodzaje cudów on robił ?
O: Telekinetyczne.
P: (L) Czy chodził na wodzie ?
O: Nie.
P: (L) Czy zmieniał wodę w wino ?
O: Nie.
P: (L) Czy to tylko przypowieści ?
O:Tak.
P: (L) Jaki jest cel tych przypowieści ?
O: Panowanie.
P: (L) Czy Jezus był ukrzyżowany ?
O: Nie.
P: (L) Czy ktoś był ukrzyżowny ?
O: Zbyt złożone.
P: (L) czy ktoś zotał ukrzyżowany na krzyżu, kto reprezentował Jezusa ?
O: Nie.
P: (L) Nie było ukrzyżowania i nie było zmarchwywstania potrzech dniach, czy to jest poprawne ?
O: Ciepło.
P: (L) Dobra, więc co jest prawdą w tej kwestii ?
O: Opuścił ciało ziemskie na statku, po osiągnięciu rozszerzonego stanu snu.
P: (L) Kiedy on wszedł w ten stan ?Czy po prostu w ciągu jedenego dnia do łożka spać i statek go zabrał ?
O: Ciepło.
P: (L) Czy inni myśleli, że umarł ?
O: Oni tak myśleli.
P: (L) Czy on wstał i powiedział coś do kogoś po tym jak opuścił statek ?
O: Tak.
P: (L) Czy wrócił do życia ?
O: Tak.
P: (L) I potem powiedział im co widział w swoim rozszeroznym medytacyjnym śnie ? Czy właśnie to się stało ?
O: Ciepło.
P: (L) To co się stało ?
O: Powiedział proroctwa, potem zapowiedział swój ewentualny powrót.
P: (L) Czy te informacje dostał podczas swojego snu ?
O: Tak.
P: (L) Jako długo spał lub był w stanie na krawędzi śmierci ?
O: 98 godzin.
P: (L) A potem statek przyleciał i zabarł go ?
O: Tak. Został zabrany przez słub światła.
P: (L) Czy była jakieś inne cuda ?
O: Cuda to określenie subiektywne.
P: (L) Czy przywrócił on Łazarza do życia ?
O: Nie.
P: (L) Czy kogokolwiek przywrócił do życia ?
O: Nie.
P: (L) Kiedy się Jezus doatał do naszego świata, to co robił ?
O: Niejasne pytanie.
P: (L) Czy jest jakaś specjalna moc w modliwie do imienia Jezus ?
O: Tak.
P: (L) Hm.. Jeśli on opuścił ziemskie ciało, to jak on dostarcza swoją moc ?
O: Modlący idą do niego.
P: (L) Co on robi jak słyszy modlących się ?
O: Determinuje isch konieczność przciwko tłu indwidualnego rozwoju duszy.
P: (L) Czy dobrze zrozumiałam, że gdy ludzie się modlą czynią pewien rodzaj decyzji ?
O: Tak.
P: (L) Hm, a jak on moze to robić, kiedy miliony ludzi modlą się do niego jednocześnie ?
O: Dzielenie duszy.
P: (L) Co znaczy dzielenie duszy ?
O: To się rozumie samo przez się.
P: (L) Czy to oznacza mejozę komórkową, kiedy komórko się łąćzą i replikują ?
O: Nie.
P: (L) Czy dusza Jezusa się dzieli ?
O: Tak.
P: (L) Ile razy on się dzieli.
O: Tyle, ile potrzeba do projekcji świadomości.
P: (L) Co się dzieje z tym kawałkiem duszy, ktora jest podzielona i służy do projekcji.
O: To nie jest kawałek duszy.
P: (L) Więc co to jest ?
O: To jest replikacja.
P: (L) Czy każda replikacja jest identyczna z oryginałem.
O: Tak. I nie.
P: (L) W jaki sposób dusza zreplikowana różni się od oryginału ?
O: Nie jest zdolna do indwywidualnej uwagi.
P: (L)Czy ktoś z nas jest zdolny do replikacji własnej duszy jeśliby zapragnął ?
O: Mógłby w takich samy warunkach. A to wygląda tak: Gdy Jezus opuściłswe ziemskie ciało, wszedł w inny wymiar lub gęstość rzeczywistości, gdzie wszystkie zasady dotyczące świadomości przestrzeni i czasu są całkowicie różne od tego co zastał na Ziemii. W obecnym punkcie czasoprzestrzeni, jego dusza, która jest/była ciąglę w rzeczywistości fizycznej w satnie podobny do zawieszonej animacji. oraz rodzaju zaawansowanych form nieświadomości. Z tego punktu do tzw. teraz jego dusza była replikowana z tego stanu nieświadomości, atk aby każdy kto chce sią z nią skontaktować, mówić czy być, mógł to zrobić na idnwidualnych warunkach. Jego dusza może być replikowana nmieskończoną ilość razy - tyle ile będzie potrzebne. Proces replikacji tworzy stan hiperświadomości w każdej wersji świadomości duszy.


JAKI JEST JEZUS I CO TERAZ ROBI?

P: (L) Rodziały Biblii dotyczące Jezusa (Mateusz 24 i Łukasz 21) przwidują koniec ery i jego powrót. Czy to prawda ?
O: Ciepło.
P: (L) Czy Jezus jest faktycznie w stanie zawieszenia, z własnej woli, w innej rzeczywistości, wcheśniej wybierając rezygnację z życia w zioemskim ciele, po to aby ciągle tworzyć replikacje swojej duszy, po to aby ludzie mogli skontaktować się z nim ?
O: Tak.
P: (L) Jeśłi ktoś kontaktuje się z nim więcej niż jeden raz to czy dostanie on jego podwójne działanie ?
O: Zdefiniuj.
P: (L) Czy jeśli ktoś kilkatrotnie kontaktuje się z Jezusem, to czy dostaje kikakrotne dawki jego duszy lub dodatkował siłę, moc lub cokolwiek ?
O: Nie.
P: (L) Czy dobrze myślę, ze taki ktoś po prostu tworzy prawdziwe połączenie ?
O: To wszystko, co jest potrzebne.
P: (L) Czy jakieś inne dusze robiły to samo ?
O: Tak.
P: (L) Ile duszy teraz, w obecnym czasie, tak działa ?
O: 12.
P: (L) Możesz ich nazwać ?
O: Budda, Mojrzesz, Shintanhilmoon. Nagaillikiga. Rożnią się umiejętnościami.. Jezus jest obecnie najsilniejszy.


TONATHA - SZCZEGÓŁY

P: (L) Chciałabym otrzymac więcej szcegółów na temat człowieka, który jak to powiedzieliście był bilogicznym ojcem Jezusa. Jakie jest jego imie ?
O: Tonatha.
P: (L) Powiedzieliście, że on był znajomym Marii ?
O: Tak.
P: (L) Czy on był wybrany z pewnego powodu przez obce istoty lub moce, aby być biologicznym ojcem Jezusa ?
O: Ciepło.
P: (L) Możecie nam dać jakieś informacje o nimie. Jak była jego linia genealogiczna i skąd pochodził, etc.
O: Był członkiem białej sekty.
P: (L) Co ta za biała sekta ?
O: Arianie. Andaranie.
P: (L) Czy Maria była członkiem grupy Essene ?
O: Tak.
P: (L) Czy ten człowiek też był ?
O: Nie.
P: (L) Czy ta osoba, Tonatha, była wybrana, aby być bilogicznym ojcem Jezusa ?
O: Tak.
P: (L) Dlaczego Maria nie wyszła za niego ?
O: Uczucia były bardzo przejściowe.
P: (L) Czy mówiecie, że była puszczalska ?
O: Nie. Wpłynięto na nią telepatycznie.
P: (L) Czy ona był zaręczopna w tym czasie ?
O: Nie. zahipnotyzowana na poziomie 1.
P: (L) Czy Maria i Jezus mieli inne dzieci ?
O: Nie. Ale Jezus miał.
P: (L) Jezus miał dzieci ? Z kim się ożenił ?
O: Z nikim.
P: (L) Czy to znaczy, ze miał nie prawe dzieci ?
O: Opinia subiektywna instytucjonalnie.
P: (L) A kto był matką tych dzieci ?
O: Były trzy kobiety ?
P: (L) Były trzy kobiety ?
O: Tak.
P: (L) Czy były one wspomniane w Biblii ?
O: Jedna, lecz nie z imienia.
P: (L) Która to była ?
O: Alicja.
P: (L) A jak się nazywała druga ?
O: Rafea.
P: (L) A trzecia ?
O: Vella. Rzymianki.
P: (L) Czy wszystkie trzy były Rzyminkami ?
O: Tak.
P: (L) Co się stało z tymi dziećmi ?
O: Przetrwały i bardzo się rozpłodniły.
P: (L) Ile dzieci urodziły te trzy matki ?
O: Trzy.
P: (L) Czy to jest top co niektórzy nazywają poszukiwaniem "Świętego Grala" lub świętą linią krwi ?
O: Tak.
P: (L) Czy są jacyś potomkowie Jezusa żyjący dzisiaj ?
O: 364 142.
P: (L) Czy Jezus był Chrystusem w pewnym sensie mając specjalną mentalną moc przechodzącą przez niego w czasie chrztu ?
O: Prawie poprawne.


JEZUS A JAN CHRZCICIEL

P: (L) Jakie prezenty przynieśli Małgorzata i prorocy Jezusowi po narodzeniu ?
O: Złoto; przyprawy; ubrania.
P: (L) Ten statek matka, którego widziała Małgorzata z której rzeczywistości pochodził ?
O: 5. gęstość.
P: (L) Jaki był cel pokazania tego statku w czasie narodzin Jezusa ?
O: Zbyt skomplikowane.
P: (L) Czy był tutaj, dla pewnych powodów związanych z narodzeniem Jezusa ?
O: Aby prowadzić proroków.
P: (L) Czy to był główny powód ?
O: Nie. Także obserwacja zdarzenia i odkodowanie.
P: (L) Odkodowanie czego ?
O: Dziecka.
P: (L) Czy był odkodowany psychicznie czy telepatycznie ?
O: I to, i to.
P: (L) Z której rzeczywistości lub obszaru on przybył zanim urodził się na Ziemii w ciele Jezusa z Nazaretu ?
O: 5. gęstość.
P: (L) Czy on był duszą 5. gęstości ?
O: Tak.
P: (L) Czy miał on inne inkarnacje w inne ludzkie ciała na planecie Ziemia ?
O: Tak.
P: (L) Ile inkarnacji miał przed tym zanim osiągnął 5. gęstość ?
O: 1009.
P: (L) Czy Melchizedek był inkarnacją Jezusa ?
O: Nie.
P: (L) Czy Jozue, prawa ręka Mojrzesza był inkarnacją Jezusa ?
O: Tak.
P: (L) Czy były inne inkarnacje Jezusa, których nazwisko znamy ?
O: Tak. Sokrates.
P: (L) Jaka była duchowa zależność między Jezusem a Janem Chrzcicielem ?
O: Pakt.
P: (L) Czy był jakiś duchowy związek między Jezusem, a jego matką ?
O: Pakt.
P: (L) Czy były jakieś inne związki tzn. jakieś powiązane dusze ?
O: Nie.
P: (L) Czy Maria lub Jan Chrzciciel mieli dusze piątej gęstości ?
O: Oboje.
O: Oboje.
P: (L) Czy są jakieś inne dusze piątej gęstości na Ziemii teraz lub niedawno temu, które moglibyśmy rozpoznać ?
O: Tak. Arafat. Sadat. Papież Jan V.

TONATHA - ARYJCZYK

P: (L) Powiedzieliście , że ojciec Jezusa był Aryjczykiem (Arianinem) Skąd on pochodził ?
O: Palestyna.
P: (L) Co było pierwowzorem rasy Aryjskiej (Ariańskiej) ?
O: Piąta planeta znana, jako sznur asteroidów.
P: (L) Kiedy oni przybyli na Ziemię ?
O: 80 tys. lat temu ? Używanie waszego systemu rozumienia jest dla nas trudne.
P: (L) Czy oni byli w formie strukturze podobni do tego kim są teraz ?
O: Tak.


POTOMKOWIE JEZUSA

P: (L) Czy byli jacyś potomkowie Jezusa - ludzie sławni, których znalibyśmy ?
O: Tak. Jasser Arafat. Churchill.


"ROZSZERZONY SEN" JEZUSA

P: (L) Proszę o szczegóły rozszerzonego stanu "snu" Jezusa.
O: Spędził on 96 godzin w stanie głębokiej hipnozy w jaskini niedaleko Jerozolimy. Kiedy się obudził, powiedział proroctw swym uczniom, a potem opuścił jaskinię. 27000 ludzi zebrało się, ponieważ zobaczyli statek-matkę, a potem on został zabrany słupem światła.


P: (L) Poprzednio powiedzieliście, że rozdział 24 św. Mateusza i 21 św. Łukasza były dane przez Jezusa w rozszerzonym stanie snu. Te rozdziały odnoszą się obecnych czasów tak jak do czasów Noego. czy to słuszne założenie ?
O: W pewnym sensie ale szczegółowe zdarzenia nie są zdefiniowane.P : (L) Kiedyś zadaliśmy kilka pytań o Jezusie z Nazaretu zwanym Chrystusem. Padło pytanie: "Czy Jezus był naznaczony w jakiś sposób ?". A odpowiedź: " Szybko wywyższony, aby zakończyć wojny wyjściem pokojowym; rada Zindara." Chciałabym poznać znaczenie tych zdań.
O: Szybkie wywyższenie łączy się z nagłym i gwałtownym podniesieniem świadomości, w sposób łączący się z poprzednimi pytaniami o wiedzę.Czasami ta wiedza może nabrzmiewać, a czasami następuje to co można nazwać iluminacją. Jezus dostał swą wiedzę mając absolutną wiarę we własne zdolności do poznawanie wiedzy z wyższego źródła. Ta wiara spowodowała wyważone współdziałanie z wyższym źródłem, które pozwoliło mu otrzymać wiedzę po prostu wierząc. Pamiętajcie, że zdolność do poznawania wiedzy punkcie czasoprzestrzeni Jezusa była o wiele bardziej ograniczona niż jest teraz. Było tylko kilka opcji poznawania prawdziwej wiedzy, za wyjątkiem absolutnej i totalnej wiary. I wtedy zostało mu uświadomione, że absolutna i totalna wiara, spowodowałaby dramatyczne i spektakularne poznanie wiedzy; co oznaczałoby dramatyczny i spektakularny rozwój duszy. Dlatego wiara została dana, a wiedza otrzymana.
P : (L) Jakie było źródło tej wiedzy ?
O: Źródłem był szósty poziom gęstości , w którym my jesteśmy i byliśmy w to zaangażowani.
P : (L) Co znaczy termin "wyjście pokojowe" ?
O: Wyjście pokojowe jest kompletnym zbilansowaniem użytecznej energii jednostki, gdzie nie ma możliwości przesunięcia ciężaru, na pozytywna i negatywną stronę, którzy jest możliwe do osiągnięcia przez medytacje w masowej formie.
P : (L) Co to jest rada Zendara ?
O: Rada Zendara jest radą szóstego poziomu gęstości, która obejmuje obie - fizyczną i eteryczną rzeczywistość, i która nadzoruje dramatyczne punkty rozwoju , w różnych sektorach cywilizacyjnych w niższych poziomach gęstości.
P : (L) Chciałabym się dowiedzieć nieco o chronologii zdarzeń z życia Jezusa . Możecie wypowiedzieć swoje zdanie o nim, o jego współdziałaniu z wyższymi źródłami, jego stanie Chrystusowym, i co było prawdziwym celem przyjścia tutaj ?
O: Jego świadomość czym i kim jest następowała stopniowo, wraz z jego wzrostem. Został poprowadzony przez nas poprzez jego wiarę o czym mówiliśmy poprzednio. A wy powinniście mieć wiarę tak samo, ponieważ moglibyście odnaleźć nauki znacznie szybciej
niż robicie to teraz. Informacja o jego cudach została bardzo zniekształcona przez zapisy, które zostały zrobione długo po nich. Większość tych zapisów została stworzona przez jednostki , które życzą sobie sfrustrować i zniekształcić całą ludzkość dla poprzednio opisanych celów. Pomysł, odbierania Jezusa jako kogoś, który robił fizyczne cuda, w celu waszego całego zrozumienia, czego on doświadczał na Ziemi w swoim ciele i znaczenia tego wszystkiego, był także zniekształcony, a wiedza została zablokowana, co było celem tych, którzy to zrobili. Celem i planem Jezusa było nauczać wiedzą tych którzy jej szukali i w cale nie musiał w ich wzmacniać wiary w wyższe źródła. Jeśli byli otwarci i mieli wolę wiedzy, to mogli być uczeni poprzez słuchanie. Jego sukces w szerzeniu wiary był bardzo ograniczony, ponieważ wiara przychodzi indywidualnie od środka. I to było najtrudniejsze w waszym ziemskim padole do pojęcia.
P : (L) Kiedyś dyskutowaliśmy, że Jezus był prawdopodobnie produktem genetycznie wybranej impregnacji, Moglibyście to skomentować ?
O: Tam nie było żadnej genetycznie wybranej impregnacji. To nie jest poprawna teoria.
P : (L) Dobra, więc co to było ?
O: To było naturalne zapłodnienie.
P : (L) To co miałam na myśli, to było, to że wybrano osobę która była jego biologicznym ojcem.
O: To zawsze zachodzi dla każdych narodzin w waszym poziomie gęstości.
P : (L) Moglibyście się wypowiedzieć w kwestii, która się nasuwa samo przez się, czyli czy Jezus był nieprawy ?
O: Po prostu, jeśli ktoś czuje się splamiony w jakiś sposób lub poprzez wiedzę, którą posiadł, to znaczy, że zwróciliście niedostateczną uwagę. Nie słyszałaś o obsesji jako przeciwności wiedzy ? Jeśli ktoś na prawdę prowadzi życie wewnętrzne na każdym punkcie rozwoju, to próbuje szukać większej wiedzy i nie będzie zablokowany przez żadne wymysły o nieprawości. Ci którzy mają obsesję z wyboru, zamiast próbować znaleźć prawdziwą wiedzę, będą oczywiście zablokowani na tym punkcie. Jeśli wybierzesz, aby się rozwijać i przyjmować wiedzę, to nigdy nie będziesz mieć obsesji, ani nie będziesz zablokowana na żadnym punkcie kiedykolwiek. Jednak jeśli wybrałaś, ograniczać swoją wiedzę lub dostać obsesję, to na stałe się zablokujesz i to będzie widoczne przez całe twoje życie. Jest to część indywidualnego wzorca rozwoju duszy. To wszystko jest oparte na wyborze. Dlatego nie jest możliwe dla ciebie aby wpłynąć na wybór kogoś innego, aby poznał wiedzę. Nie potrzeba zmienić kogoś postrzegania, bo to mogłoby wpłynąć na kogoś wolną wolę. Jeśli ktoś wybierze, że chce mieć obsesję zamiast iluminacji, to jego wybór.


BÓSTWA JEZUSA

P: (L) Czy Bóstwo to część Twórcy, która żyje w nas dusza jak to nazywamy ?
O: Brzmi dobrze.
P: (L) Czy bóstwo jest duszą w nas ? Czy ktoś ma 2,3 lub więcej bóstw ?
O: Tak.
P: (L) Jaki typ człowieka ma więcej bóstwa niż każdy inny ?
O: Jezus ma bóstw nieskończoność.
P: (L) Jak Jezus ma nieskończoność bóstw ?
O: Replikacja duszy do celów komunikacyjnych.
P: (L) Więc za każdym razem gdy modlimy się do Jezusa to napełniamy nasze Bóstwo ?
O: Tak.
P: (L) Czy opisalibyście te replikację dusz bardziej jako wzorzec czy hologram ?
O: Hologram
P: (L) A jakie jest jego połączenie ze stwórcą, które pozwala mu na te replikacje duszy ?
O: Dobrowolne.
P: (L) Rudolf Steiner nazwał Jezusa najbardziej wysublimowaną zasadą, która była kiedykolwek na Ziemi, aby prostować". Czy to jest właściwe stanowisko ?
O: Jedna interpretacja.
P: (L) Powiedział także: "Chrystus w swojej
żył 3 lata w ciele Jezusa z Nazaretu..." Czy to prawda ? Czy Chrystus wszedł w Jezusa w wieku 30 lat ?
O: Uformował się potem.
P: (L) Jak ta wysublimowana istota, Chrystus, żyła w ludzkim ciele ?
O: Naturalny proces spowodowany przez nadzwyczaj czystą wiarę i myśl.
P: (L) Powiedzieliście poprzednio, że Jezus miał związki seksualne z kobietami po tym jak został Chrystusem. Czy to prawda ?
O: Nie. Przed.
P: (L) Więc jak został Chrystusem nie miał żadnych seksualnych związków ?
O: Właśnie.
P: (L) Czy dusza Chrystusa zeszła w ciało w wieku 30 lat ?
O: Nie.
P: (L) Co się zdarzyło ?
O: Uformowała się wewnątrz. A to się mogło zdarzyć w ten sposób w każdym, kto osiągnął takie poziomy służenia inny plus wiarę i najwyższe poziomy czystej myśli.
P: (L) Jakie było źródło wierzenia, że Chrystus zstąpił do piekieł, podczas swej tzw. śmierci ?
O: Przesądy stworzone setki lat po jego pracy.DUSZE ZWIERZĄT / TOTEMY


P: (L) Czy Jezus z Nazaretu wierzył w dusze zwierząt i totemy ?
O: Nie.


"BIEG W CUDACH"


F***. Chcę zapytać o "Bieg w Cudach", która to jest sugerowana jako channeling do Jezusa lub Ducha Świętego. czy to prawda ?
O: Nie.


CHRZEST


P: (L) Czy prawdziwy chrzest Ducha Świętego nastąpił, gdy Jezus przelał się na swoich uczniów i stworzył cos takiego jak inicjacja Reiki ?
O: Ciepło.


WYGLĄD


P: (L) Jak Jezus wyglądał ? Jak był wysoki ?
O: 5 stóp 9 cali.
P: (L) Jaki miał kolor oczu ?
O: Niebieskie.
P: (L) Jaki miał kolor włosów ?
O: Rudy.
P: (L) Jaką miał karnację skóry ?
O: Jasną.
P: (L) Ile ważył ?
O: 160 funtów.
P: (L) Czy był umięśniony ?
O: Średnio.
P: (L) Czy był przystojny ?
O: Otwarte.

P: (L) czy Jan Chrzciciel rzeczywiście stracił swoją głowę ?
O: Nie.


P: (L) Chciałabym wiedzieć, czy Całun Turyński został nałożony na Jezusa ?
O: Nie.
P: (L) Czy został założony na kogoś kto był ukrzyżowany ?
O: Nie.
P: (L) Jak to zostało zrobione ?
O: Założone na rzymskiego pracownika.
P: (L) Co spowodowało obraz na całunie.
O: Oleje z ciała, hormony, substancje fizjologiczne.P: (T) Zapytaj o ten list wysłany do S*** z pewnych źródeł, że Jezus był mitem.
O: Nie, Jezus nie był mitem
P: (T) Co powiedzie o tej informacji od Acharya'i ?
O: Bujda.
P: (L) O co w tym wszystkim chodzi ? To jest bardzo dobrze zrobione. Dlaczego próbują udowodnić, że Jezus nigdy nie istniał ?
O: Nonsens. To jest dezinformacja. Dezinformacyja. Russkij.
P: (T) Czy to pochodzi z Rosji ?
O: Nie, ale bawimy się słowami.

P: (L) Jakie było prawdziwe imię Jezusa ?
O: Jesinavarah.
P: (L) Mamy na dziś wieczór kilka pytań dyskutowaliśmy wcześniej o "wstręcie do samotności" o czym pisał prorok Daniel i mówił Jezus Co to jest ?
O: Dezinformacja.
P: (L) Mówicie, że wstręt do samotności JEST dezinformacją, czy że pisanie o tym jest dezinfrormacją ?
O: I to, i to.
P: (L) Czy możecie nam coś powiedzieć ku wyjaśnieniu tej sprawy ?
O: W jaki sposób ?
P: (L) Kto lub co jest źródłem tej informacji prorokowanej przez Daniela ?
O: Illuminati.
P: (L) Proroctwa dane Danielowi były dezinformacją ?
O: Ciepło.
P: (L) Czy jest coś takiego jak "wstręt do samotności" ?
O: Jest cokolowiek co sobie zyczysz, jeśli definicje są nieograniczone.
P: (L) Kim byli Elohim w Biblii ?
O: Przedfiniowalne.
P: (L) Co to znaczy ? Przekracza definicje ?
O: I zmienne jednostki.
P: (L) Czy Elohim to byli "dobrzy" ?
O: Pierwsza manifestacja była jako ludźmi, potem nie ludźmi.
P: (L) Czy byli świetlnymi istotami jak ludzie mówią ?
O: Niejasne.
P: (L) Co spowodowało ich transformacje z ludzi na nie-ludzi ?
O: Pakt lub przymierze.
P: (L) Oni stworzyli pakt lub przymierze pomiędzy sobą ?
O: Nie, z 4. gęstości Służeniem Sobie.
P: (L) To nie dobrze ! Mówicie, że Elohim są Służącymi Sobie. Kim były te istoty z którymi oni stworzyli pakt ?
O: "Rosteem" teraz się manifestują jako Różokrzyżowcy.
P: (L) Jaki jest ich cel ?
O: Jak do tej pory nie jest to możliwe dla was do wyjawienia.
P: (L) To jest ciężkie ! OK, jakie jest źródło nauk "Kluczy Enocha" ? James Hurtak twierdzi, że był zabrany do wyższych rzeczywistości i że "Klucze" były zaprogramowane w nim...
O: Przebierana rzeczywistość.
P: (L) A miejsce do jakiego on był zabrany ?
O: Nie miejsce tylko wiadomość.
P: (L) Jakie jest źródło tej przebieranej rzeczywistości ?
O: Zbadaj to.P: (L) Sądzę, że to zmienia świadomość bez pracy albo angażuje w to czarną magię. (...) Czy Jezus przyjmował ten złoty proszek ?
O: Nie.P: (RC) Czy słowo "Jezus" pochodzi od Izis lub Zeus ?
O: Nie, Jezus to jedynie mnemonik.
P: (RC) Co to jest mnemonik ? Co macie na myśli ? Czyż nie modli się w imię Jezusa dla ochrony ?
O: Modlitwy nie są konieczne do ochrony, gdy kanał, a właściwiej przewód jest odpowiednio wyżłobiony !P: (L) Dobra. D4 znowu marudzi. Jego pytania: 1) Miałem bardzo poważną rozmowę z Bogiem w której zapytałem następujące pytania. Po pierwsze, kim jest ten gość Melchizedek i dlaczego Jezus powiedział, że jest kapłanem po rozkazie Melchizedka. Kim był ten Mechlizedek ?
O: Fałszywy prorok.
P: (L) Dlaczego Jezus był opisany jako kapłan po rozkazie Melchizedka
O: Powiedzeliśmy wam, że 70 procent biblii jest fałszywe.
P: (L) 70 procent, to obraz, którzy mógłby zawierać cały Stary Testament ?
O: Tak.
P: (L) Czy Abraham płacił Dziesięciny Melchizedkowi ?
O: Nie.
P: (L) Czy Melchizedek żył w czasach Abrahama ?
O: Tak.
P: (L) Zostało powiedziane, że on był kapłanem króla Salemu, który stał się Jerozolimą i że nie miał ani ojca, ani matki i że stał się istotą własnej wolnej woli. Czy jakieś cześć z tej historii jest prawdziwa ?


: (L) Następne pytanie D4: Co św. Paweł mówił podczas swego doświadczenia poza cielesnego (OBE), i dlaczego te rzeczy nie były prawe ?
O: Jezus powiedział "Oddajcie Cesarzowi co cesarskie".
P: (L) Jak to się odnosi do tego pytania ?
O: Zastanówcie się do dalszej nauki.


P: (L) Czy demony i złe duchy boją się czegoś ?
O: Tak.
(...)
P: (L) Czy one się obawiają Chrystusa ?
O: Tak. z powodu jego wiedzy. Masa jego wiedzy podniosła jego wibracje. Wiedza jest prawdziwą mocą.


P: (L) Którymś razem powiedzieliście, że Mojrzesz również współpracował z Chrystusem w innym wcieleniu czy to prawda ?
O: Tak.
P: (L) Więc, jeśli on był oszukany przez Jaszczurów, to jak on się stał tym dobrym ?
O: Domyślił się później.
P: (L) Kiedy ?
O: Transfer duszy.
P: (L) Czy Mojżesz umarł ?
O: Nie.
P: (L) Kto go zabrał ?
O: My.


P: (L) Powiedzieliście, że Chrystus był kuszony. Czy możecie wyjaśnić co to znaczy dla nas ?
O: Trzy kobiety reprezentowały seksualne kuszenie. Czuł się po nich źle. Wyczyścił się i zapytał o wzmocnienie i przebaczenie.


APOKALIPSA

P: (L) "I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego grzmotu. A głos, który usłyszałem jak gdyby uderzali w swe harfy. .." Co to za głos z nieba i dźwięk jak mnogie wody i wielki grzmot ?
O: Powrót Chrystusa.
P: (L) "I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni się nie mógł nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. To ci , którzy kobietami się nie splamili, bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni ma pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni..."
O: Symbolika dodana później i nie jest godna uwagi. Symbole zostały pomieszane. Zmierzają do elitarności i boskości.
P: (L) Czy te 144 000 czy dobrzy czy źli, jak my to określamy ?
O: I ci, i ci. Ale oni posiadają nadzwyczajną wiedzę.
P: (L) Czy to są ludzkie istoty ?
O: Tak.
P: (L) Czy będzie 144 000 ludzi z nadzwyczajną wiedzą ?
O: Około.
P: (L) Porównałam pracę Immanuela Velikovsky'ego z pewnym rozdziałami Apokalipsy, czy mówią one dokładnie o tym samym ?
O: Tak.
P: (L) A te zdarzenia się ukażą po tym jak gady zrobią co swoje po tym jak umieszczą Vise i czy przed czy po powrotem Chrystusa ?
O: Przed.
P: (L) Więc grupa komet ma przyjść przed powrotem Chrystusa ?
O: Tak. Ale powrót jest jednym zdarzeniem większej całości.
P: (L) Czy ma być masowy kataklizm na planecie i może wielu ludzi wyjdzie ze swoich ciał równocześnie z powodu interakcji tej grupy komet z Ziemią ?
O: Ciepło.
P: (L) A na krótko tego zdarzenia Chrystus powróci ?
O: Jako część całości.
P: (L) Czy to ma być cześć aktywności grupy komet ?
O: Po tym.
P: (L) Co zamierza zrobić Chrystus jak powróci.
O: Uczyć.
P: (L) Ile osób ma być na tej planecie, aby odebrać nauki ?
O: Otwarte.
P: (L) Możemy oszacować, że będzie 6 miliardów ?
O: Oszacujcie co chcecie.
P: (L) Mówicie, że powrót Chrystusa będzie częścią całości . Jest coś ważnego jednak co przegapiłam. Właśnie myślę, jak zadać pytanie.. Powiedzcie co straciłam ?
O: Zwyczaj zwracania uwagi.
P: (L) Ale co j zgubiłam ?
O: Przejście do czwartej gęstości.
P: (L) Czy przejście do czwartej gęstości ma być przed czy po kometach ?
O: Po.
P: (L) Czy ta interkacja pomiędzy i planetą Ziemia ma ...
O:Poprzedzać to przejście.
P: (L) Czy ta interakcja ma wygenerować zmiany w pewien sposób ?
O: Nie.
P: (L) To nie ma nic wspólnego z interakcją elektromagnetyczną, która podniosłaby atomowe wibracje planety ?
O: Nie.
P: (L) Więc komety mają zrobić zamieszanie i potem przejście ma nadejść jak Chrystus przyjdzie ?
O: Przed.
P: (L) Przejście nadejdzie a my będziemy wszyscy stać zamurowani, nie wiedząc co z sobą zrobić, ponieważ odnajdziemy się w takim stanie w jakim nigdy nie byliśmy przedtem, a potem Chrystus przyjdzie ?
O: Mniej więcej.
P: (L) A co się stanie po tym jak Chrystus przyjdzie i będzie uczył... czy ktoś na planecie zamierza zebrać wszystkich razem w jednym miejscu, aby odebrać nauki ?
O: Nie.
P: (L) Czy on zmierza jeździć po całej planecie i uczyć ?
O: Technologia.
P: (L) Będzie uczył przez media ?
O: Tak.
P: (L) A będziemy zamierzali mieć dostęp do naszych mediów, radia telewizji, itd. ?
O: Niektórzy.
P: (L) Czy niektórzy ludzie w tym czasie lub w wyniku tego przejścia zamierzają opuścić nas w dużych grupach z Jaszczurami ?
O: Tak.
P: (L) Czy to mają być wielkie grupy ludzi idących do miast z kopułami żyjących w zmowie z gadami ?
O: Ciepło.
P: (L) Innymi słowy mogą być obszary kontroli Jasczurów na planecie i obszary kontroli Chrystusa ?
O: Chrystus nie kontroluje.
P: (L) Czy ludzie Jaszczurów będą wychodzić ze swoich miast do czasu do czasu i molestować uczniów nauk Jezusa od czasu do czasu ?
O: Może.
P: (L) Więc innymi słowy, będziemy mieli wielce zredukowaną populację ludzi tu i ludzi tam, a żadna z nich nie będzie całkowicie zjednoczona ?
O: Dobranoc.
Męczę się by zrozumieć, czego nie rozumiem
Avatar użytkownikaRubajatka Kobieta
 
Imię: Rubajatka
Posty: 16
Dołączył(a): 28 cze 2009, 03:04

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 09:16

W tym poście z kolei, dorzucam cytat z Wilhelma Reicha („Kymatica”) aby uświadomić sobie jeszcze raz, jak bardzo religijne schematy myślenia (oszustwa) mogą wykrzywiać naszą zdolność do krytycznych analiz #-o
Jakże głęboko to sięga :-k

"Stłumienie seksualne wspiera potęgę kościoła, który dzięki seksualnym lękom i poczuciu winy bardzo głęboko zakorzenił się wśród wyzyskiwanych mas. Spowodował lęk przed władzą i przywiązał dzieci do rodziców. W rezultacie dorośli sa służalczy wobec władz i kapitalistycznego wyzysku. Paraliżuje to krytyczne siły umysłowe ciemiężonych mas, gdyż odbiera im większość energii życiowej. W końcu paraliżuje rozwój sił twórczych i sprawia, że niemożliwe staje się realizowanie ludzkich aspiracji wolności. W taki sposób dominujący system ekonomiczny, w którym jednostka z łatwością kieruje masami zakorzenia się w psychice samozniewolonych.” /Wilhelm Reich/
Męczę się by zrozumieć, czego nie rozumiem
Avatar użytkownikaRubajatka Kobieta
 
Imię: Rubajatka
Posty: 16
Dołączył(a): 28 cze 2009, 03:04

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 10:01

NIe twierdzę,że wątpie w Przekazy, nie twierdzę ,że to co przekazali w tym przekazie jest jakieś zakłamane czy nie wiem jak to inaczej ująć, ale czy to nie Kasjopejanie powiedzieli ,że w 2000 roku ma pokazać się krzyż na niebie?Coś związanego z końcem świata w 2000 ? Przekazy przecież równie dobrze mogą być od tych Jaszczurów, kwiatki jak u pani Lucyny Łobos.
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 10:34

Tak, Chrystus bardzo łatwo łajał ponieważ dawał jasne wskazówki, co robić. Nawoływał do zmiany świadomości. Nawoływał do zjednoczenia ludzkości jako dzieci Boga Ojca - ostatecznej, największej osobowości Boskiej przez miłość wzajemną i miłość do Niego (Boga Ojca). Klimek, ja też mam wątpliwości. Przeczytałem całą Księgę Urantii - wiele rzeczy różni się od tych z przekazów Kasjopean. Od żadnego z tych źródeł nie wyczułem złych wibracji - jestem w kropce. Prawdy szukam wszędzie, ale czasami mam na to za małą głowę. Trzeba się zdać na wiarę i miłość.
Kartezjusz mógł to ja też - zaczynam od zera. Deep night of my soul.
Zdanie nieprawdziwe: Świat taki jest. Zdanie prawdziwe: Ja tak widzę świat.
Jest noc, maszty i ster są połamane, a ja uciszam sztorm.
http://ostrze.blogspot.com/
Avatar użytkownikaSirhan Mężczyzna
Jestem, kim chcę być
 
Imię: Bartek
Posty: 86
Dołączył(a): 10 cze 2009, 17:38
Droga życia: 5
Typ: 7w8
Zodiak: Lew, Zając

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 12:12

Za tą Księgę Urantii to w sumie też się zabiorę ;) Ja poprostu nie wiem ,które fragmenty w Biblii o nim mogły zostały dodane żeby go dajmy na to za bardzo wybielić, no bo KK takie zabiegi nie raz stosował, w sensie przeinaczanie fragmentów.
Mnie trochę dziwi fakt czemu apokryfów nie traktuje się poważnie. NIe pamiętam , w którym ale gdzieś o tym czytałem ,że Jezus jak był mały i naśmiewały się z niego inne dzieci to zamieniał je w zwierzęta, jak chciał im zainponować to ożywiał wróble z błota i tym podobne dziwne rzeczy, z tąd moje wątpliwości poniekąd.
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Re: Jezusów Dwóch

Post 18 lip 2009, 12:31

Księga Urantii jest wewnętrznie spójna, rzeczowa, logiczna, wyjaśnia prawie wszystko. Ponadto - nie wyczułem od niej negatywnych wibracji, a czasami nawet rezonowałem z tym, co czytałem - czułem, że wiedziałem to już wcześniej. Ta Księga odmieniła moje życie.
Kartezjusz mógł to ja też - zaczynam od zera. Deep night of my soul.
Zdanie nieprawdziwe: Świat taki jest. Zdanie prawdziwe: Ja tak widzę świat.
Jest noc, maszty i ster są połamane, a ja uciszam sztorm.
http://ostrze.blogspot.com/
Avatar użytkownikaSirhan Mężczyzna
Jestem, kim chcę być
 
Imię: Bartek
Posty: 86
Dołączył(a): 10 cze 2009, 17:38
Droga życia: 5
Typ: 7w8
Zodiak: Lew, Zając

Re: Jezusów Dwóch

Post 19 lip 2009, 10:22

Zwróćcie uwagę, że w nagłówku do publikowanych materiałów Kasjopejanie zamieszczają takie oto „pouczenie”:

Uwaga: Publikujemy materiały z "sesji", jednak nie sądzimy by miały one jakąś obiektywną wartość - chyba tylko na tyle, na ile mogą być inspiracją do rzetelnych badań. Same w sobie mają zerową wartość poznawczą. Można je uważać za prozę literacką, za poezję, za potok z podświadomości. Każdy z nas doświadczał, w mniejszym lub większym stopniu, "inspiracji", kiedy do głowy przychodziło mu coś odkrywczego - nie wiadomo skąd. Czy jest coś "odkrywczego" w tych materiałach? Staramy się na to pytanie odpowiedzieć poprzez badania. Wyniki publikujemy, głównie w języku angielskim, na naszej witrynie i w naszych publikacjach książkowych. Badania dotyczą historii, wierzeń, historii religii, mitów, polityki, geologii, astronomii, fizyki itp. itp. Zachęcamy bardzo usilnie naszych czytelników do zapoznania się z tymi wynikami. Zachęcamy też do uważnego przeczytania naszego (przetłumaczonego na język polski) Wstępu (osiem części).
Męczę się by zrozumieć, czego nie rozumiem
Avatar użytkownikaRubajatka Kobieta
 
Imię: Rubajatka
Posty: 16
Dołączył(a): 28 cze 2009, 03:04

Re: Jezusów Dwóch

Post 02 sie 2009, 11:49

Witam

Uf...nareszcie po urlopie.....Mówię nareszcie bo znowu mam w rękach swojego laptopa i mogę wtrącić na forum swoje trzy grosze. Tym razem odniosę się do tego co napisał kolega Klimek:
........Chciałbym teraz aby ktoś kto wierzy w istnienie tego faceta skomentował to. Nie biorę tekstu za 100% prawdę, bo mogą być w nim kwiatki jak w Zeitgaistcie. Co do tych przykładów to mam zamiar trochę poszperać, ale jeśli już ktoś dysponuję wiedzą na ten temat to proszę o jakiekolwiek sprostowanie ,jeśli potrzebne.....
Otóż wszystkie fakty jakie przedstawiłeś w zasadzie zgodne są z prawdą, tylko odniosłem wrażenie że zostały one przedstawiane w formie negatywnej co jest według mojego uznania rażącym błędem. A to dlaczego...? Otóż jakiekolwiek zapożyczenia zdradzają nam raczej pewne fakty historyczne i sugerują o istnieniu w starożytności czegoś na kształt wspólnego logosu na podstawie którego były budowane mity poszczególnych religii. Innymi słowy wszystkie te wierzenia, czy to egipskie, hinduskie, meksykańskie itp. odnosiły się do jednej prawdy, skąd czerpały swoje obrazy. Pojawiające się chrześcijaństwo było więc nie tylko spełnieniem się religii judejskiej, ale wraz ze swoimi symbolami śmierci i zmartwychwstania było przede wszystkim wypełnieniem całego pogaństwa. Dlatego też cała sterta porównań oraz symboliki pogańskiej występującej w Nowym Testamencie i Listach Pawła stanowi tylko o sile przebicia ewangelii Jezusa wśród ludów śródziemnomorskich. Siła ta polegała na tym że to co znamy pod nazwą chrześcijaństwo pierwotnie pretendowało do miana wewnętrznej prawdy stanowiącej wspólny mianownik każdej religijnej wizji świata jaka narodziła się pod tym słońcem......

Pozdrawiam
Misterium Christi
Avatar użytkownikaApollo Mężczyzna
 
Imię: Apollo
Posty: 397
Dołączył(a): 26 mar 2008, 16:19
Lokalizacja: Dublin, Irlandia
Droga życia: 8
Zodiak: Wodnik

Re: Jezusów Dwóch

Post 07 lut 2010, 10:34

Klimek napisał(a):Mity i oszustwa biblijne
Autor tekstu: Lloyd Graham

Fragment „Deceptions and Myths of the Bible"

Biblia nie jest „słowem Bożym", lecz zbiorem zapożyczeń ze źródeł pogańskich. Historia Edenu i Adama i Ewy jest wzięta ze źródeł babilońskich; a opowieść o potopie jest niejako streszczeniem około… czterystu innych na ten temat. Arka Noego i góra Ararat mają swoje odpowiedniki w kilkudziesięciu innych mitach o potopie. Nawet imiona synów Noego zostały skopiowane. Podobnie ma się sprawa z ofiarą Izaaka, sadem króla Salomona w sprawie sporu o dziecko czy opowieścią o Samsonie obalającym gołymi rękami słupy potężnej budowli. ;)

Biblia jest rzeczywistym i rzetelnym źródłem wiedzy, wiary i świadomości. Bo jest zbieżna z fizyką teoretyczną, która wskazuje na twórczy umysł Boga. Przyczynę istnienia świata materialnego, umownie zwanego.A według ciebie, jak zaistniało uniwersum ?
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
waleriana Kobieta
Tłumacz Pisma Świętego
 
Posty: 438
Dołączył(a): 13 sty 2010, 11:58
Lokalizacja: zachodnia Polska

Re: Jezusów Dwóch

Post 07 lut 2010, 14:06

A według ciebie, jak zaistniało uniwersum ?


Nie mam pojęcia :) I nie zaprzątam sobie tym głowy za bardzo ;)
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Re: Jezusów Dwóch

Post 07 lut 2010, 16:25

Klimek napisał(a):
A według ciebie, jak zaistniało uniwersum ?


Nie mam pojęcia :) I nie zaprzątam sobie tym głowy za bardzo ;)

Porada na przyszłość, nie wypowiadać się w temacie,jak nie ma się rozeznania.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
waleriana Kobieta
Tłumacz Pisma Świętego
 
Posty: 438
Dołączył(a): 13 sty 2010, 11:58
Lokalizacja: zachodnia Polska

Re: Jezusów Dwóch

Post 08 lut 2010, 18:25

Nie zrozumiałaś poprostu tego co napisałem,ale nie mam zamiaru się tu teraz z Tobą spierać ;) .Tym bardziej,że temat założyłem chyba pół roku temu, a od tego czasu trochę się rzeczy pozmieniało.
Jeśli już miałbym sprecyzować, to podoba mi się wersja opisana w trylogii Roberta Monroe.
Klimek Mężczyzna
 
Imię: Piotr
Posty: 73
Dołączył(a): 31 sty 2009, 02:53
Lokalizacja: Skierniewice
Droga życia: 1
Zodiak: Bliźnięta

Powrót do działu „Religie i wierzenia”

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość