Przekazy od 'wyższych istot', WingMakers, kwestia roku 2012 i związane z tym tematy.

Spiritual Growth

Post 27 maja 2009, 13:02

Być może niektórych zaciekawi fragment z nieprzetłumaczonej na j. polski książki "Spiritual Growth" Sanayi Roman. Sanaya od początku lat 80 praktykuje channeling, nawiązując bezpośrednie połączenie z istotą nazywającą się Orin. Poniżej część tego, o czym mówi m.in. w swych przekazach Orin. Najpierw oryginał w j. angielskim, potem moje tłumaczenie.

You can create miracles by doing „energy work”

How do you connect with the Universal Mind and use this connection to create what you want? You are always linked with the Universal Mind, for It creates whatever you think about. You can learn to consciously link with the Universal Mind by doing what I will call „energy work” before you take physical action to create what you want. The Universal Mind contains the unmanifest essence of all forms before they appear in your physical reality. As you work with energy you are consciously working with the Universal Mind.

Energy work involves using thought, imagination, and visualization before you take physical action. Energy work uses the power of light, magnetism, and your link with the higher dimensions to create results.

You can do energy work by using your imagination to turn what you want into patterns, colors, symbols, or a feeling-sense. You do energy work by then imagining the pattern to be more beautiful, open, and harmonious. As you mentally picture and play with the image of what you want to create, you are working with it as energy.

When you do energy work and then add light, there is no limit to what you can create. Doing energy work before you take physical action will bring events, circumstances, and things you want into your life more rapidly and in better ways than when you don't. Working directly with the essence of what you want will bring things to you in their highest form. Creating with energy can produce such immediate and powerful results that many would call it “creating miracles”.


Możesz dokonywać cudów poprzez “pracę z energią”

Jak łączyć się z Umysłem Uniwersalnym i, korzystając z tego połączenia, tworzyć wszystko, czego pragniesz? W rzeczywistości zawsze jesteś połączony z Umysłem Uniwersalnym, gdyż tworzy On wszystko, o czymkolwiek pomyślisz. Możesz nauczyć się korzystać z tego połączenia świadomie poprzez to, co nazywam “pracą z energią” - zanim wykonasz jakąkolwiek czynność w fizycznym świecie, by stworzyć to, czego pragniesz. Umysł Uniwersalny zawiera najbardziej podstawową esencję wszystkich form, które jeszcze się nie zamanifestowały w świecie fizycznym. Kiedy pracujesz z energią, świadomie pracujesz z Umysłem Uniwersalnym.

Praca z energią wiąże się z użyciem myśli, wyobraźni, wizualizacji przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania fizycznego. Wykorzystuje ona potęgę światła, magnetyzm, a także twoje połączenie z wyższymi wymiarami, by w efekcie utworzyć pożądany rezultat.

Możesz pracować z energią poprzez swoją wyobraźnię, by to, czego pragniesz, przekształcić we wzory, kolory, symbole lub odczucia, a następnie wyobrażając sobie je jako jeszcze piękniejsze, bardziej otwarte i harmonijne. Kiedy mentalnie tworzysz obraz tego, co pragniesz, i „bawisz się” nim, w rzeczywistości dokonujesz działań na strukturze energetycznej.

Kiedy pracujesz w ten sposób z energią, dodając następnie do niej światło, nie napotkasz żadnych ograniczeń w tym, co możesz stworzyć. Praca z energią, zanim podejmiesz działanie w świecie fizycznym, przywołuje do twojego życia zdarzenia, okoliczności, i rzeczy, których pragniesz, o wiele szybciej i na znacznie lepsze sposoby, niż gdy tego nie robisz. Pracując bezpośrednio z istotą tego, czego pragniesz, przyciągniesz do siebie rzeczy w ich najwyższej formie. Tworzenie poprzez energię może przynieść tak natychmiastowe i potężne efekty, że niektórzy mogą to nazwać „dokonywaniem cudów”.


Jeśli jesteście zainteresowani tematem, dajcie znać, to wrzucę wkrótce następny fragment.
“Mom always tells me to celebrate everyone's uniqueness. I like the way that sounds.”
"I've finally found the rhythm of love, the feeling of sound."
- Hilary Duff
Avatar użytkownikaEnlil Mężczyzna
Earth is my home now
 
Imię: Enlil
Posty: 827
Dołączył(a): 17 mar 2009, 22:04
Lokalizacja: An
Droga życia: 7
Zodiak: Panteon

Re: Spiritual Growth

Post 28 maja 2009, 22:16

Zaciekawiłeś mnie tym fragmentem, bo jest (pomijając nazewnictwo) w swojej istocie bardzo zbieżny z tym w co ja wierzę i co zaobserwowałem w swoim życiu i praktyce duchowej/magicznej. Rzeczywiście, można w pewien sposób przekształcać rzeczywistość dookoła siebie samym wysiłkiem woli (bo w gruncie rzeczy tym właśnie jest to co tu opisano), choć nie dosłownie i bezpośrednio, często można w znacznym stopniu wpływać na swoje otoczenie. Choć przemiana wody w wino zapewne wymagałaby dużego wysiłku kogoś o na prawdę potężnym umyśle ;P
"Zgodnie z zasadami aerodynamiki trzmiel nie powinien latać,
ale trzmiel o tym nie wie, więc i tak lata."
"Cats are known to see within the dark. Yet, if you had sight like a cat, even for one day, would you really want to see what's in the dark?"
Avatar użytkownikaTil Mężczyzna
Poszukujący
 
Posty: 1614
Dołączył(a): 31 sty 2006, 02:56
Lokalizacja: Bolesławiec - Wawa
Droga życia: 11
Zodiak: tygrys

Re: Spiritual Growth

Post 28 maja 2009, 22:30

a mysl stała się słowem, a słowo cialem się stało. Im większe predyspozycje tym większe tworzenie rzeczywistości,. Dlatego co niektórzy ludzie muszą szczególnie uważać na to co myslą, co mówią i czego życzą. Im większa świadomosć tym kształtowanie bardziej przypomina inzyniera w swoim fachu.
Avatar użytkownikaRadunia Kobieta
 
Posty: 250
Dołączył(a): 05 wrz 2007, 09:08
Droga życia: 5
Zodiak: Strzelec/Bawół

Re: Spiritual Growth

Post 31 maja 2009, 19:24

Radunia - dlatego niektórzy mają blokady, bo po prostu nie są gotowi na takie możliwości :) Innymi słowy, nie są świadomi swoich myśli (nie panują nad nimi).

Til, a używasz jakiejś terminologii?

Wrzucam dalszy fragment:

Before you do energy work, first concentrate on the results you want to create. Then, imagine your mental aura as a gridwork of light, extending straight upward. The higher it goes, the finer the gridwork becomes. Some people picture this gridowk as a screen whose mesh grows finer the higher it reaches. Others see it as a fabric of woven light, imagining the weave to be closer and finer in the higher dimensions.

Send your awareness upward through this gridwork and imagine that you are linking with the higher aspects of the Universal Mind. Imagine you are meeting with what you want to create in its energy state, and mentally work with whatever image comes into your mind to make it more beautiful. When it feels good as energy, you can “draw” it into subatomic particles of light that you harmonize with and bring into your being. You can learn to do this within seconds, and doing this can create amazing and rapid results.

For example, one man was waiting in a long line where everyone else was irritated and impatient at the wait. He started to improve the situation by concentrating on the results he wanted – that the line move more quickly and the people feel at peace. He then imagined a gridwork of light around his head extending straight upward, becoming finer and more beautiful the higher it went. Using his imagination, he imagined what the results he wanted would look like as energy. He saw pink circles of harmony spreading outward. He added light to this image. It took only seconds to do this energy work, and he was amazed at the results. Immediately after he finished, three people in front of him decided to leave, two clerks came and opened up new lines, and everyone became calmer. He was served and gone with minutes.


Przed pracą z energią skoncentruj się najpierw na rezultatach tego, co chcesz stworzyć. Następnie wyobraź sobie swoją aurę mentalną jako tkaninę ze światła, rozciągającą się wysoko w górę. Im wyżej ona sięga, tym wspanialsza się staje. Niektórzy zobrazowują ją sobie jako pewien rodzaj ekranu, którego siatka, w miarę rozszerzania się, staje się lepsza i piękniejsza. Inni widzą ją jako zbudowaną ze świetlistych nici, wyobrażając sobie, jak osiąga wyższe wymiary, zyskując w ten sposób na bliskości i wspaniałości.

Wyślij swoją świadomość poprzez zbudowaną przez siebie tkaninę i zobacz w wyobraźni, jak nawiązujesz połączenie z wyższymi aspektami Umysłu Uniwersalnego. Wyobraź sobie, że spotykasz się z tym, co chcesz stworzyć, w postaci energetycznej, i mentalnie pracuj z każdym obrazem, jaki pojawi się w twym umyśle tak, by móc go jeszcze bardziej upiększyć. Kiedy czujesz się dobrze z energią, którą napotykasz, możesz „przesłać” ją do świetlistych, subatomowych cząsteczek, z którymi jesteś w stanie harmonii, i przyciągnąć je do swojej własnej istoty. Możesz nauczyć się, jak robić to w ciągu zaledwie sekund, i sprawiać, by rezultaty były szybkie i zdumiewające zarazem.

Na przykład, pewien mężczyzna czekał w długiej kolejce na obsłużenie, gdzie każdy z oczekujących irytował się i niecierpliwił. Zaczął on udoskonalać sytuację, w której się znajdował, poprzez koncentrację na rezultatach, jakich pragnął – by kolejka przesuwała się szybciej, a ludzie byli spokojniejsi. Następnie wyobraził sobie świetlistą tkaninę wokół swojej głowy, która rozciągała się wysoko w górę, a im wyżej sięgała, tym wspanialsza była. Korzystając ze swojej wyobraźni, ujrzał, jak rezultaty, których pragnął, wyglądały w ich postaci energetycznej. Zobaczył rozszerzające się wokół różowe kręgi harmonii. Dodał światło do tego obrazu, i po upływie sekund od zakończenia swojej pracy z energią efekt mocno go zaskoczył. Zaraz po tym, jak skończył koncentrować się, trzy osoby przed nim zrezygnowały z oczekiwania, zaś przy ladzie pojawili się dwaj nowi recepcjoniści, by szybciej obsłużyć ludzi, natomiast pomieszczenie opanował spokój. Mężczyzna dostąpił swojej kolejki po kilku minutach.
“Mom always tells me to celebrate everyone's uniqueness. I like the way that sounds.”
"I've finally found the rhythm of love, the feeling of sound."
- Hilary Duff
Avatar użytkownikaEnlil Mężczyzna
Earth is my home now
 
Imię: Enlil
Posty: 827
Dołączył(a): 17 mar 2009, 22:04
Lokalizacja: An
Droga życia: 7
Zodiak: Panteon

Re: Spiritual Growth

Post 01 cze 2009, 22:30

Co do terminologii mam na myśli to co jest określone jako Universal Mind - ja osobiście bardziej myślę o czymś typu zbiorowej nieświadomości która jednocześnie jest rodzajem pola energetycznego na które jesteśmy w stanie wpływać naszymi umysłami - świadomie lub nieświadomie. Ale tak na prawdę, jak tego nie nazwiemy - uniwersalnym umysłem, zbiorową nadświadomością, wielkim boskim polem energii, czy Bogiem - wyjdzie nam na to samo, to kwestia terminologii ;P
Energy work - ja bym po prostu powiedział o wysiłku świadomej woli - ale to też chyba tylko różnica w nazewnictwie. Podobnie feeling-sense który nazywam odczuwaniem intuicyjnym (które uważam za jeden z naszych zmysłów).

Radunia napisał(a):a mysl stała się słowem, a słowo cialem się stało. Im większe predyspozycje tym większe tworzenie rzeczywistości,. Dlatego co niektórzy ludzie muszą szczególnie uważać na to co myslą, co mówią i czego życzą. Im większa świadomosć tym kształtowanie bardziej przypomina inzyniera w swoim fachu.

Amen. Zgadzam się z tym całkowicie. Już dawno nauczyłem się nie życzyć nikomu źle i nawet nie myśleć o nikim źle. Zwyczajnie zauważyłem w pewnym momencie że ludziom spełnia się to czego im życzyłem, nawet przelotnie w chwili gniewu. Dlatego przestałem - a praca nad świadomym myśleniem i niemyśleniem rzeczy z pewnością przyczyniła się do mojego rozwoju wewnętrznego.

Btw. co ciekawe, wydaje się, że talent do sprawiania że to czego życzy się innym przechodzi u mnie w rodzinie z pokolenia na pokolenie, po linii żeńskiej od dłuższego czasu (pra prababcia, prababcia obie były zielarkami dosyć znanymi w swojej okolicy, babcia, matka) a teraz ja mam podobnie, chociaż nie jestem kobietą, ale za to jestem psychiką i ogólnie bardzo podobny do mojej mamy... Która zawsze też tak miała że jak była na kogoś zła, albo ktoś ją oszukał itd. zawsze temu komuś na złe wychodziło... Podobnie we wcześniejszych pokoleniach ;P

A co do nowego fragmentu, uważam że jest to dosyć dobry opis tworzenia przez wizualizację. W sumie moim zdaniem nie jest ważne co konkretnie wizualizujemy (albo robimy jeśli wolimy np. czynności i rytuały magiczne), ważne jest żebyśmy prawdziwie wierzyli w to że to co robimy zadziała. Bez tej świadomości praktycznie niemożliwe jest tworzenie, bo jak można siłą woli nagiąć rzeczywistość do tego co chcemy żeby było jeśli nie wierzymy w to co chcemy zrobić albo jak chcemy zrobić? Wtedy nie można mówić tak na prawdę o koncentracji i sile woli... Jeśli komuś pomaga wizualizacja siatki energii, i potem rozchodzącej się fali zmiany - proszę bardzo. Jeśli dla kogoś innego działa świetnie wizualizacja tkania i zmieniania wątków - wyciągania jednych i zastępowania innymi - własnymi, w Wielkim Gobelinie Wszechrzeczy - to też dobrze. Ja osobiście wizualizuję to co odbieram - energię wypełniającą osoby, przedmioty i miejsca, a potem przy pomocy mojej własnej wewnętrznej energii koryguję przepływy, kształty, wypełniam energią miejsca gdzie jest jej zbyt mało, wymieniam energię 'zepsutą' - wymagającą oczyszczenia na 'dobrą' - czystą, a tamtą oczyszczam... Dla mnie działa świetnie... Wszystko jest kwestią tego w co wierzymy najbardziej - właśnie to przyniesie nam najlepsze rezultaty...
"Zgodnie z zasadami aerodynamiki trzmiel nie powinien latać,
ale trzmiel o tym nie wie, więc i tak lata."
"Cats are known to see within the dark. Yet, if you had sight like a cat, even for one day, would you really want to see what's in the dark?"
Avatar użytkownikaTil Mężczyzna
Poszukujący
 
Posty: 1614
Dołączył(a): 31 sty 2006, 02:56
Lokalizacja: Bolesławiec - Wawa
Droga życia: 11
Zodiak: tygrys

Powrót do działu „Channeling”

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron