Wszystko inne dotyczące ezoteryki i spraw poruszanych w Przebudzeniu.
Mój wstęp
Czytając niektóre wypowiedzi i reakcje zakładam wątek dla początkujących, jak ktoś lubi definicje może pisać, jak ktoś lubi teksty czy książki również. Temat wolny, podejść do tego co wiemy jest na świecie cała masa.
Szukałam czegoś innego a okazało się, że podobnych określeń używa się w wielu dziedzinach opisują to co w człowieku i co nas otacza. Dla mnie ciekawe jako dla początkującej, Dla Was , to każdy wybiera, forum uważam to takie miejsce, które może pomieścić i tych szukających i tych, którzy chcą więcej bo początkującymi byli kiedyś. Tyle wstępu a teraz to co mnie ciekawi. Mam taką zasadę, że wklejam tekst z linkiem gdyż już kilkakrotnie pewne teksty bardzo dla mnie wartościowe znikały w necie. Zaczęłam więc dla siebie je zapisywać w komputerze ale myślę, że warto czasem zachować te teksty również w innym miejscu. Zgodnie ze swoją zasadą, staram się nic nie reklamować bo i mi za to nie płacą i nie mnie oceniać skuteczność, na początku ważne jest się dla mnie się czegoś nauczyć, rozszerzyć obraz ten mały , który mam na większy. Czasem mogę poświęcić temu czas i czytam wszystko, czasem coś odkładam albo czytam fragmenty. Czasem od czegoś mnie odrzuca i uświadamiam sobie, że to np. przez to kto jest tego autorem lub jak składa myśli, wtedy często zauważam ,ze nie wiem dlaczego ale zapisanie tego w pliku na komputerze odrywając się od sieci internetowej pomaga i mogę to potem poczytać spokojniej. Nie wiem dlaczego ale tak zauważam. Generalnie wiem, że pewne słowa innych czy stosunek do czegoś lepiej omijać gdy ktoś tego nie chce przynajmniej ja tak uważam, mnie to nie pomoże a innych postawa wobec mnie chocby z mojego dzieciństwa spowodowała,że wolę czasem nie dyskutować, nie wciskać się tylko poobserwować, inni to mogą nazwać ucieczką. Zakładając też ten wątek uważam,że spełniam jakieś ustalenia co do trzymania się tematu i skoro temat jest ogólny o różnej wiedzy to nawet mozna pisać tutaj jak w Hyde Parku, każdy znajdzie coś dla siebie a Ja nie będe musiała siebie definować kim jestem, co robię i co mnie kręci bo temat jest dla mnie i dla innych - osadzam się w sobie i w świecie i to jest dla mnie ważne a mam doświadczenia gdzie wymiana informacji między ludźmi daje otwarcie na nowe i tak niesamowite kierunki rozwoju, że tylko mogę na tym zyskać i z nadzieją być może inni też zyskują? .

********
http://gracjan-k.republika.pl/referaty/referat12.htm

w linku w tekście są rysunki !!!!

inż. GRACJAN KUŹNIAK Brzeszcze kwiecień 2011

mgr DARIUSZ KUŹNIAK Giżycko

ZESPÓŁ PROPAGOWANIA WIEDZY

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie

[b]Badanie układu promieniowań sieciowych i występujących tam zjawisk - wpływ pól wirowych na organizmy żywe.[/b]

Wstęp.

Celem naszej publikacji jest zarys i ogólne zaznajomienie środowiska radiestetów i bioenergoterapeutów z wynikami naszych kilkunastoletnich badań układu promieniowań sieciowych i występujących w ich rejonie zjawisk. Badania były wykonane przez zespół zawodowych radiestetów i bioenergoterapeutów inż. Gracjana Kuźniaka, mgr Dariusza Kuźniaka i okresowo przez Andrzeja Świącia. Omówienie naszych spostrzeżeń pozwoli na wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości z praktyki radiestezyjnej i terapeutycznej.

W trakcie badań promieniowań sieciowych i pól wirowych stwierdziliśmy, że decydujący wpływ na zdrowotność miejsca mają energie występujące w ich obrębie. Fakty te zostały sprawdzone i potwierdzone na wielu kursach. W trakcie badań utworzyliśmy autorski biometr – Skalę GRADAN – służącą do pomiaru oddziaływania biologicznego energii oraz diagramy polaryzacji GRADAN (polaryzacja +, 0, -) i rodzaju energii GRADAN.

Układ promieniowań sieciowych.

Układem promieniowań sieciowych jest grupa wibracji przestrzennych układających się w regularne linie i figury, nie pochodzące z radiacji wodnych, struktur geologicznych oraz promieniowań pochodzenia technicznego.

W układzie promieniowań sieciowych można wyróżnić zdecydowaną większość znanych siatek promieniowań a mianowicie:

a) siatkę globalną zwaną też rusztem geobiologicznym lub siatką szwajcarską.,

b) siatkę diagonalną,

c) inne siatki różnych wymiarów

d) inne wibracje sieci odczuwane radiestezyjnie przez badaczy i przy pomocy przyrządów

pomiarowych

Układ tworzą wibracje pochodzące z Ziemi i z Kosmosu.

Na obecnym etapie w naszych rozważaniach traktujemy je jako całość.

Nasze badania, wykonane metodami radiestezyjnymi i przy pomocy przyrządów

pomiarowych, wykazały zróżnicowania struktury poszczególnych pasm wibracji i ich polaryzacji. Każde pasmo siatki jest zbiorem wszystkich wibracji i otrzymuje charakter oraz polaryzację od „wiodącej w nim energii.”

W tym miejscu omówimy siatkę geobiologiczną (szwajcarską) o wielkości podstawowej (zerowej) Zarówno w kierunku N-S jak i W-E znajdują się naprzemiennie pasma o wibracjach magnetycznych i elektrycznych. Tak więc badając poszczególne pasma siatki spotykamy się ze wszystkimi energiami o różnych kierunkach tj. z Ziemi i z Kosmosu. Jest to w pewnym rodzaju utrudnienie w początkowej fazie wykonywania badań, aż do czasu uzyskania pewnej praktyki w poszukiwaniu tych wibracji przez radiestetę.

Według naszej koncepcji (Rys. 1b - Schemat siatki geobiologicznej /siatki szwajcarskiej/ i pól wirowych);poziom podstawowy (0) lub inaczej rząd podstawowy (0)

Siatkę geobiologiczną, tworzą pasma charakteryzujące się naprzemiennie wibracjami magnetycznymi i elektrycznymi.

Pasma magnetyczne układają się w pasma wibracji w odstępach 4-5 m na kierunku N-S oraz 5-6 m na kierunku W-E. Pasma te tworzą w układzie pionowym ściany o grubości ok. 18-20 cm. Nie wszędzie siatka ta jest regularna zarówno co do rozmiarów, jak też co do intensywności wibracji. Następujące po sobie w tym samym kierunku ściany wibracji magnetycznych są przemiennie spolaryzowane zarówno na kierunku N-S jak i W-E.

Drugą składową siatki geobiologicznej są pasma elektryczne, które tworzą pasma wibracji przebiegających w odstępach 4-5 m na kierunku N-S, oraz 5-6m na kierunku W-E. Pasma te tworzą w układzie pionowym ściany o grubości ok.18-20cm. Następujące po sobie w tym samym kierunku ściany wibracji elektrycznych są przemiennie spolaryzowane zarówno na kierunku N-S, jak i W-E.

Pasma wibracji magnetycznych i elektrycznych - zachowując kierunki - wzajemnie się przenikają zazwyczaj w połowie odległości między pasmami tj. 2,0-2,25 m na kierunku N-S i 2,5–3,0 m na kierunku W-E tworząc układ wibracji sieciowych przecinających się pod kątem 900.

Analizując siatkę geobiologiczną o wielkości podstawowej (zerowej) można stwierdzić,że układ składa się z elementów (siatek) wyższego i niższego rzędu. Tak więc „okienko podstawowe” dzieli się na 16 mniejszych a każde z nich znowu na 16 mniejszych itd. Tak tworzą się siatki niższego rzędu -1,-2,-3 itd. W takim więc układzie Rosjanie w połowie lat 90 odkryli przy pomocy przyrządu IGA 1 siatkę o oczkach centymetrowych.

Podobnie tworzą się siatki wyższego rzędu które są bardziej znane pod nazwą pasm promieniowania wyższego rzędu np drugiego, trzeciego (siatki szwajcarskiej) .

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że na przecięciu ścian układu o

jednakowej nazwie i polaryzacji znajdują się pola wirowe. (Rys. 1b). Pola wirowe mają kształt pionowych kolumn energii o przekroju kołowym. Średnica ich jest zależna od przynależności do rzędu pasma. W zależności od polaryzacji pasm-ścian występują pola wirowe lewoskrętne lub prawoskrętne. Na przecięciu się jednoimiennych ścian ujemnie spolaryzowanych znajdują się pola wirowe lewoskrętne a w przypadku jednoimiennych ścian dodatnio spolaryzowanych znajdują się pola wirowe prawoskrętne. Dotyczy to pasm wibracji elektrycznych jak i magnetycznych. Oba rodzaje tych pól wirowych charakteryzuje występowanie całego spektrum kolorów radiestezyjnych elektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych oraz stwierdzonej doświadczalnie przez nas energii „N ” ( neoenergii), „NE” (neoenergii elektrycznej), „NM” (neoenergii magnetycznej). Badając pole wirowe możemy wyróżnić rejestrowaną radiestezyjnie okresowość zmian w emisji wszystkich wymienionych wibracji (kolorów).W centrum pola wirowego znajduje się

największe natężenie promieniowania. Przy polach lewoskrętnych mamy najniższą witalność określaną w jednostkach Bovis'a i największą szkodliwość oddziaływania biologicznego określaną w jednostkach Gradan.

Przy polach prawoskrętnych mamy najwyższą witalność określaną w jednostkach

Bovis'a i najmocniejsze oddziaływanie stymulujące dla zdrowia określane w jednostkach

Gradan. Natężenie promieniowania nie maleje z kwadratem odległości od powierzchni ziemi.

W układach pasm niższego rzędu również w podobny sposób tworzą się pola wirowe. Przy siatce -1(minus 1) pola wirowe o średnicy 30 - 50 cm. Przy siatkach wyższego rzędu pola wirowe mają odpowiednio większe średnice dochodzące nawet do kilkunastu metrów. W tym miejscu możemy zrobić duży znak zapytania co z poglądami, że szkodliwe są tylko pasma promieniowania siatki (szwajcarskiej) .

Przeprowadzając badania spotkaliśmy rodzaj wibracji, który nazywamy obecnie NEOENERGIĄ. Jest to większa grupa wibracji cechująca się podobnymi właściwościami. Sprawa bardziej trafnej nazwy lub podziału grupy jest otwarta. W celu stwierdzenia tej energii i jej pochodnych sporządziliśmy autorski diagram. Składową układu wibracji sieciowych są wibracje neoenergii, które stanowią dwukierunkowy kanał informacyjny pozwalający na: dotarcie do pola morfogenetycznego, prace teleradiestezyjne, telebioenergoterapeutyczne (uzdrawianie „na odległość”), telepatię, oraz inne zjawiska PSI.


Promieniowanie jonizujące występujące w lewoskrętnych polach wirowych.

Pola wirowe lewoskrętne (-) charakteryzuje występowanie między innymi energii koloru szarego i zieleni ujemnej. Kolory te powiązane są z występowaniem energii jonizującej.

Promieniowanie to, według naszej hipotezy, jest bardzo szkodliwe. Przy dłuższej, stałej ekspozycji na takie promieniowanie dochodzi do silnych zaburzeń energetyki organizmu i w konsekwencji do poważnych schorzeń. Liczba lewoskrętnych pól wirowych jest stosunkowo duża. Część z nich ma bardzo dużą szkodliwość. W naszej praktyce radiestezyjnej napotykaliśmy na ich szkodliwość kilkakrotnie przekraczającą szkodliwość promieniowania z cieków wodnych.

W ciągu ostatnich 15 lat, badając chorych na choroby nowotworowe, stwierdzaliśmy u nich

wszystkich napromieniowanie szkodliwą, jonizującą energią z lewoskrętnych pól wirowych.

Promieniowanie to stwierdzaliśmy w trakcie sprawdzania miejsca zamieszkania.

Neutralizacja szkodliwego promieniowania pomagała przy powrocie do zdrowia.

Pola wirowe prawoskrętne, spolaryzowane dodatnio, również mają znaczny wpływ na zdrowie człowieka. Z taką różnicą, że pola te są dla organizmów żywych stymulujące i znoszą lub

ograniczają inne szkodliwe wibracje. Musimy jednak pamiętać, że przebywanie w prawoskrętnym

polu może być uciążliwe, jeżeli jego witalność (intensywność wibracji) przewyższa 8-10 razy witalność człowieka (z badań naukowców rosyjskich) , gdyż powoduje to silne zaburzenia energetyczne organizmu. Poprawiają one jednak w sposób zasadniczy witalność pomieszczeń i trzeba umieć to wykorzystać. Prawoskrętne pola wirowe wyższego rzędu są miejscami mocy.

Często stwierdzaliśmy, że niektórzy radiesteci zmieniając położenie miejsca spania, biorą pod uwagę tylko wibracje pionowe z żył wodnych zapominając o istnieniu wielu innych groźnych wibracji. Powoduje to, że przesunięte miejsca spania lub pracy, znajdują się często na dużo gorszym miejscu niż były poprzednio. Bardzo często dotyczy to lewoskrętnych pól wirowych.

Nasze rozważania i hipotezy są oparte na gruncie wiedzy naukowej odnośnie budowy

materii, występujących zjawisk i wynikają z naszych długoletnich obserwacji i badań

radiestezyjnych. Korespondują również z teorią pól wirowych Shipowa oraz teorią superstrun.

Stawiamy hipotezę, że wibracje sieciowe są nośnikiem informacji jaką jest kod genetyczny KOSMOSU.

Uważamy, że integralną częścią sieci geobiologicznej jest siatka diagonalna.

Na tym etapie można stwierdzić, że tworzą ją :

1. pasma wibracji „EM” (elektromagnetycznej),
2. pasma wibracji „NE” (neoenergii elektrycznej),
3. pasma wibracji „NM” (neoenergii magnetycznej),
4. pasma wibracji „N” (neoenergii),
5. pewne wibracje tworzące kolumny, słupy energii.(nie dotyczy to pól wirowych lewo i prawoskrętnych wcześniej omawianych)

W układzie promieniowań sieciowych możemy wyróżnić pola wirowe o polaryzacji plusowej, minusowej oraz pola bez polaryzacji (zerowe). Występują również pola bez wirowe


Podsumowanie.

a. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że pola wirowe mają;

* różny charakter pola i polaryzacji co stanowi zasadniczo o wpływie biologicznym na człowieka.(szkodliwy lub pozytywny),
* niejednorodne parametry w swoim obrębie (w centrum pola maksymalne),
* różne średnice, wielkości pola nie muszą świadczyć o jego oddziaływaniu biologicznym,
* różne oddziaływanie biologiczne przy polach tego samego rzędu,
* intensywność promieniowania nie przekłada się bezpośrednio na oddziaływanie biologiczne,
* pola o tej samej intensywności promieniowania mogą mieć różne oddziaływanie biologiczne

* i różną witalność.

b. Szkodliwość biologiczna lewoskrętnych pól wirowych jest zdecydowanie większa od innych

radiacji geopatycznych w tym żył wodnych.

c. Witalność lewoskrętnych pól wirowych jest zdecydowanie mniejsza od innych radiacji

geopatycznych.(często poniżej 1000JB)

d. Przebieg żyły wodnej przez pola wirowe powoduje okresowo (na pewnej odległości) zmianę wartości badanych parametrów nad żyłą wodną w zależności od charakteru pola wirowego (wzrost lub obniżenie się witalności lub szkodliwości biologicznej, intensywności promieniowania).

e. Przebieg żyły wodnej przez kilka kolejnych prawoskrętnych pól wirowych powoduje

zwiększenie witalności mierzonej nad żyłą wodną i zmniejszenie szkodliwości biologicznej. W

tym miejscu możemy zadać pytanie co z poglądami, że szkodliwe są wszystkie promieniowania z

żyły wodnej.

f. Przebieg żyły wodnej przez kilka kolejnych lewoskrętnych pól wirowych powoduje zmniejszenie witalności mierzonej nad żyłą wodną i zwiększenie szkodliwości biologicznej.

g. W układzie promieniowań sieciowych występują pola tzw szlaku astralnego.


Zarys niektórych postanowień BHP dotyczących badania promieniowań sieciowych.

Przed przystąpieniem do badań promieniowań sieciowych pragniemy przypomnieć, że w trakcie prowadzonych ćwiczeń będziemy spotykali się ze szkodliwym promieniowaniem o różnym natężeniu i różnej szkodliwości biologicznej. Dla własnego zdrowia musimy wziąć to pod uwagę. Musimy przestrzegać podstawowych zasad BHP przy pracach radiestezyjnych.

1. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać prawidłowego doboru sprzętu radiestezyjnego by nie absorbować, w trakcie pracy, nadmiernie szkodliwego promieniowania.
2. W miarę możliwości jak najkrótsze przebywanie w strefie szkodliwej i jak najkrótsza praca ze szkodliwymi energiami. Radiesteci posiadają o wiele większą wrażliwość na szkodliwe promieniowania niż większość ludzi. Oddziaływanie szkodliwych promieniowań na nich następuje szybciej. Radiesteta w czasie badań świadomie poszukuje szkodliwych promieniowań i naraża swój organizm.
3. W trakcie dłuższej pracy sprzętem radiestezyjnym należy robić przerwy i w miarę możliwości spłukiwać ręce wodą w celu neutralizacji szkodliwych energii. Sprawdzać napromieniowanie energią szarą i w przypadku przedawkowania neutralizować ją.
4. Po wyczerpującej pracy należy stosować techniki oczyszczania organizmu. Ważną kwestią dla zachowania zdrowia radiestety jest bezpieczeństwo pracy i odpromieniowanie organizmu po pracach radiestezyjnych. Należy przede wszystkim sprawdzić procent napromieniowania energią szarą i dokonać jej neutralizacji. Niezawodną metodą odpromieniowania po pracy jest wzięcie „długiego prysznica” lub kąpieli w słonej wodzie.
5. Po zakończeniu pomiarów szkodliwych pól wirowych można użyć biometrów i ocenić zmiany energetyczne w organizmie radiestety powstałe w trakcie działania. W każdej ocenie można posługiwać się wahadłem i używać biometrów dla precyzyjnego określenia wielkości zaburzeń powstałych w wyniku pracy sprzętem radiestezyjnym oraz do określania efektów zabiegów oczyszczających ze szkodliwej energii po wykonaniu techniki oczyszczania organizmu.


Zarys metodyki badań promieniowań sieciowych.

Dla prawidłowych badań promieniowań sieciowych musimy posiadać znajomość:

a. określania polaryzacji magnetycznej i elektrycznej.

b. określania rodzaju energii magnetycznej, elektrycznej i elektromagnetycznej oraz neoenergii.

c. konwencji mentalnej dla wskazań wahadła.

Musimy posiadać umiejętność:

a. posługiwania się diagramami i biometrami.

b. pomiaru określonego zjawiska na tle innych, często mocniejszych promieniowań.

Przy badaniu promieniowań sieciowych, pól wirowych oraz innych występujących tam zjawisk stosujemy wahadła lekkie do 20 g. W dalszej praktyce można używać różnorodnego sprzętu w postaci wahadeł bardziej złożonych specjalistycznych ( koniecznie muszą być lekkie), różdżek jednoramiennych, dwuramiennych, pionowych lub kątowych oraz innego sprzętu. Wahadła ciężkie mogą „nie reagować” na bardzo słabe radiacje.

Podstawowe, wstępne ćwiczenia które należy wykonać w terenie to :

1. Wyznaczenie siatki pasm promieniowania geobiologicznego w kierunkach N - S i W – E

z określeniem podstawowych wymiarów .
2. Określenie charakteru pasma promieniowania geobiologicznego (M, E )

i następnie określenie polaryzacji pasma ( M+, M-, E+, E- ).

3. Wyznaczenie i określenie charakteru pola wirowego.( M+, M-, E+, E- )
4. Określenie podstawowych parametrów pola wirowego.( M+, M-, E+, E- )

Podstawowym występującym tu problemem jest fakt, że wkraczamy w sferę zagadnień dotychczas nie postrzeganych, stanowiących pewną nowość w powszechnej praktyce radiestezyjnej. Będziemy badać radiestezyjnie subtelne promieniowania obok których przechodziliśmy, nie zauważając ich. Badania będą wymagały pełnego skupienia, odpowiedniej czułości radiestezyjnej i dokładności. Będziemy musieli badać określone promieniowanie na tle innych. Napotkane trudności nie powinny zrażać postępowych badaczy. Często zdarza się, szczególnie w początkowej fazie, że ćwiczenie lub badanie określonego zagadnienia należy powtarzać kilkakrotnie by uzyskać pewną technikę i czułość radiestezyjną. Początkowy brak pozytywnych wyników i potwierdzeń przedstawianych przez nas zagadnień, nie powinien nasuwać wniosków, że fakty takie nie istnieją. Podstawowe badania radiestezyjne, choćby tylko polegające na określeniu ( nomenklatura odnosząca się do płaszczyzny, powierzchni ) miejsca występowania pasm siatki geobiologicznej i pól wirowych będą wymagały odpowiedniego ustawienia się, dokładności i koncentracji. U niektórych w początkowym okresie, promieniowania przedstawione w takim zakresie, mogą być nieuchwytne. Nie świadczy to, że nie istnieją , że nie będą mogli ich wyznaczyć lub określić. Otrzymanie prawidłowych wyników będzie wtedy wymagało wewnętrznej pracy i poszerzenia kunsztu radiestezyjnego. Decydującą tu rolę będzie odgrywała zdolność radiestezyjna do rozpoznawania poszczególnych energii i ich polaryzacji. Badając poszczególne pasma siatki spotkamy się ze wszystkimi energiami o różnych kierunkach. Jest to w pewnym rodzaju utrudnienie w początkowej fazie wykonywania badań aż do czasu uzyskania pewnej praktyki przez radiestetę.

Badania radiestezyjne prowadzimy na głębokich poziomach mentalnych. Na proste, precyzyjnie zadane pytanie, na które istnieje tylko odpowiedź „tak" lub „nie" jesteśmy w stanie uzyskać interesujące nas informacje.

W celu określenia rodzaju energii i ewentualnej jej polaryzacji, przy bardziej zaawansowanych pracach, będziemy wykorzystywać diagram nr 1.Diagram nr1


W celu określania wpływu oddziaływania biologicznego promieniowań sporządziliśmy autorską SKALĘ ODDZIAŁYWANIA BIOLOGICZNEGO GRADAN.

Skala oddziaływania biologicznego gradan służy do określania wielkości dodatnich jak i ujemnych oddziaływania. Wielkości ujemne określają szkodliwość biologiczną ( szkodliwe oddziaływanie biologiczne ) a wielkości dodatnie stymulację biologiczną ( pozytywne oddziaływanie biologiczne ). Skala oddziaływania biologicznego gradan jest skalą otwartą.

Wpływ pól wirowych na organizmy żywe.

Wpływ na człowieka.

W przypadku gdy mieszkamy w promieniu oddziaływania lewoskrętnego pola wirowego musimy bezwzględnie „ uciekać”z jego zasięgu lub neutralizować je. Stałe przebywanie, w tym złym miejscu, powoduje szybką utratę sił witalnych i wstęp do rozwoju zaburzeń zdrowia. Przekroczenie dopuszczalnej dawki napromieniowania jest przyczyną utraty zdrowia.

Pierwsze objawy:

W większości przypadków wpływ promieniowania nie od razu jest widoczny, stopniowo niszczy odporność, osłabia siły obronne organizmu. Jest tylko kwestią czasu jak długo organizm człowieka jest w stanie przeciwstawiać się czynnikowi chorobotwórczemu i neutralizować jego zgubne skutki.

Pojawia się:

* krótkotrwałe bóle i zawroty głowy
* uczucie ociężałości, zmęczenia, znużenia, osłabienia przy porannym wstawaniu z łóżka,
* niespokojny, płytki sen w nocy, trudności z zasypianiem, bezsenność, podkurczanie nóg, częste zmiany ułożenia ciała, uczucie bliżej nieokreślonego dyskomfortu,
* wstajemy nawet bardziej zmęczeni niż się położyliśmy,
* nerwowość, podenerwowanie, podniecenie bez powodu, niepokój,
* wyraźne odczuwalne mrowienie w kończynach oraz w kręgosłupie u osób bardzo wrażliwych,
* częste przeziębienia,

Następnie:

* zaburzenie snu charakteryzujące się bezsennością lub wydłużonym snem bez efektu wypoczynku,
* większa podatność na różnego rodzaju infekcje,
* chroniczne zmęczenie,

* nerwice, depresje,
* dolegliwości reumatyczne, bóle kręgosłupa,

* długotrwałe bóle i zawroty głowy,
* chroniczny stres,

* upośledzenie przemiany materii, przyswajania witamin i mikroelementów,
* u dzieci - stany lękowe, moczenie nocne, przewlekłe infekcji.

W okresie od 2 do 5 lat ( napromieniowanie energią koloru szarego i zieleni ujemnej do

65%)

* osłabienie stawów,
* choroba gośćcowa (reumatyzm),
* niektóre choroby nerek i płuc,

* zaburzenia morfologii krwi, układu limfatycznego, anemie,
* bóle migrenowe głowy,
* wszystkie choroby wiążące się z osłabieniem odporności organizmu.

Przy długotrwałym przebywaniu:

* zaburzenia pracy serca i schorzenia układu krążenia np. arytmia, cierpnięcie kończyn, mrowienie i drętwienie stóp, zimne kończyny, kurcze, skoki ciśnienia,
* choroby przewlekłe podstawowych narządów i układów
* nerwice, depresje,
* zaburzenia hormonalne
* różne choroby nowotworowe,(napromieniowanie energią koloru szarego i zieleni ujemnej powyżej 75%)
* powstawanie szeregu chorób z zakresu ''nieznanego pochodzenia'' np: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, autyzm, choroby krwi,
* przedwczesne starzenie się (nie w każdym przypadku),
* ograniczenie skuteczności działania leków ziół czy suplementów oraz terapii, oddziaływanie leków, jest ograniczone lub zbyt małe ze względu na dużą moc czynnika chorobotwórczego,
* często opóźnia procesy zdrowienia lub wręcz je uniemożliwia.
* częste nawroty choroby (opóźnia procesy zdrowienia lub wręcz je uniemożliwia.
* częste nawroty choroby (np:guzów tarczycowych, depresji).


Promieniowanie jonizujące występujące w lewoskrętnych polach wirowych działa ciągle, bez względu na jego natężenie i stymuluje rozwój poważnych chorób. Przy dużym natężeniu promieniowania brak możliwości powrotu do zdrowia, szczególnie u osób starszych.

Do najbardziej promienioczułych tkanek należą: tkanka limfatyczna, tkanka krwiotwórcza oraz komórki rozrodcze. Szczególnie ważne zmiany występują w takich narządach jak skóra, układ chłonny, krew obwodowa, błona śluzowa jelit. Tworzą się niewielkie związki lub grupy chemiczne obdarzone ładunkiem, zwane jonami lub wolnymi rodnikami powodujące choroby nowotworowe.

Dla odzyskania zdrowia należy jak najszybciej zabezpieczyć się przed tym bardzo szkodliwym promieniowaniem. Nauki medyczne, wykazują bardzo dużą szkodliwość promieniowania jonizującego dla zdrowia człowieka. Czasami długotrwałe oddziaływanie zagraża życiu. Specjalistyczna wiedza wysoko kwalifikowanych radiestetów pozwala na określenie zagrożonego miejsca jak i ograniczenia wpływu szkodliwego oddziaływania.

W przypadku gdy człowiek przebywa w większości swojego życia w obszarze pozytywnych promieniowań (prawoskrętnych pól wirowych) w szczególności w drugiej jego połowie, występuje u niego zjawisko zachowania wysokiej energii życiowej. Dotyczy to często osiemdziesięcio i dziewięćdziesięciolatków. Przejawiają wtedy dużą witalność i w miarę dobre zdrowie. Jest to wynikiem długotrwałego przebywania w miejscach o wyższej zdrowotności. Miejsc takich w naszym otoczeniu mamy stosunkowo dużo, tylko nie umiemy ich odnaleźć i wykorzystać. Utarło się, że radiesteci zajmują się przede wszystkim miejscami o złych promieniowaniach i o dużej szkodliwości. Jest to pewna prawidłowość, ale musimy nauczyć się korzystać i odnajdywać miejsca które stymulują nasze siły witalne. Te dobre miejsca prezentują się nie tylko brakiem szkodliwości biologicznej, ale przejawiają pozytywne oddziaływanie biologiczne i wysokie wibracje witalne (życiowe) w zakresie 7 000 - 10 000 J.B (jednostek Bovis'a) i czasami więcej. Są to miejsca występujące w paśmie oddziaływania pozytywnych, prawoskrętnych pól wirowych - pionowych kolumn energii. Tu nadmieniam, że prawoskrętne pola wirowe wyższego rzędu są dużymi miejscami mocy. Mogą mieć średnice kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów. Miejsca mocy o zbyt dużej energii witalnej nie występują często ale i nie nadają się do stałego zamieszkania.

Musimy pamiętać, że również w dobrym miejscu (7 000 - 10 000 J.B) mogą znajdować się

małe lewoskrętne pola wirowe o średnicy ok. 30 – 40 cm. W tym przypadku osoba czuje się

dobrze a małe pole powoduje ciągłe spustoszenie stanu zdrowia.

Wpływ na zwierzęta.

W styczniu 2008 r w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wojnowicach, województwo opolskie, przeprowadziliśmy badania i zabezpieczenie obory zarodowej pod kątem szkodliwości wynikających z szkodliwych pól wirowych. Obora była wybudowana na obszarze o zwiększonej szkodliwości biologicznej. Cielne krowy zajmowały stałe, przypisane stanowiska. U krów znajdujących się w rejonie większej szkodliwości lewoskrętnych pól wirowych była duża zachorowalność kończąca się często ubojem. Straty roczne wynosiły ok. 10 %. Zabezpieczenie obory pod kątem szkodliwego promieniowania spowodowało radykalną poprawę zdrowotności krów i cielaków oraz składu mleka.

Podobną analizę przeprowadziliśmy w cielętniku. Tam szkodliwość była mniejsza ale cielaki również zajmowały na stałe swoje przypisane miejsca. Ponieważ cielętnik nie był zabezpieczany zaleciliśmy w miarę częste zmiany stanowisk cielaków tak by nie były zbyt długo w jednym, szkodliwym, miejscu.

Wpływ na rośliny.

W tej pozycji mamy obszerny materiał badawczy w postaci zdjęć i opisów, dotyczących wpływu prawoskrętnych i lewoskrętnych pól wirowych na rozwój i kondycję roślin. Przytoczymy kilka spostrzeżeń i wniosków z doświadczeń.

1. Lilie. (doświadczenia dwuletnie z podobnymi wynikami)

* lilia posadzona centralnie w lewoskrętnym polu wirowym o średnicy ok. 30 cm. wypuściła małą łodygę po czym obumarła,
* lilia posadzona w granicy pola wyrosła w pozycji odchylonej (krzywo) i nie była zbyt okazała,
* lilia posadzona centralnie w prawoskrętnym polu wirowym rozwijała się lepiej i szybciej od innych egzemplarzy.

2. Piwonie (doświadczenia ciągłe, czteroletnie - corocznie z podobnymi wynikami)

* piwonia posadzona w obszarze lewoskrętnego pola wirowego rozwijała się powoli i zawsze miała małą liczbę łodyg i kwiatów.
* piwonia posadzona w prawoskrętnym polu wirowym rozwijała się lepiej, szybciej i zawsze miała większą liczbę łodyg i kwiatów. (średnio około pięć razy więcej)

3. Róże.(doświadczenie ciągłe, czteroletnie)

* róże sadzone przez cztery lata w centrum lewoskrętnego pola wirowego o średnicy ok. 30 cm. zawsze obumierały.
* przesunięcie poza pole wirowe kolejnej róży zaowocowało normalnym rozwojem.
* róża posadzona w prawoskrętnym polu wirowym rozwijała się lepiej, szybciej i zawsze miała większą liczbę kwiatów od innych. Jej łodygi były zawsze dużo grubsze od pozostałych egzemplarzy.

4. Maliny.

* Na plantacji malin w miejscu występowania lewoskrętnego pola wirowego o średnicy ok. 3

metrów i o dużej szkodliwości biologicznej maliny nie rosły.

* Sadzenie malin w tym miejscu nie przynosiło efektów.

5. Posadzona śliwa w centrum lewoskrętnego pola wirowego o średnicy ok. 30 cm. obumarła.

Posadzona ponownie śliwa obok tego samego pola wirowego przejęła się i rosła prawidłowo.

6. Drzewa w szkółkach.

W sierpniu 2008r przeprowadzaliśmy badania w szkółkach w Nadleśnictwie Kruklanki.
* Na poletku był obszar o zarysie okręgu gdzie corocznie nie przyjmowały się nasadzane drzewka. Różne działania ze strony personelu nie przynosiły efektów. Po sprawdzeniu okazało się, że jest tam lewoskrętne pole wirowego o dużej szkodliwości biologicznej.
*
Analiza nasadzania poszczególnych drzew wykazała, że ich rozwój jest uzależniony od występującego promieniowania.

Analiza ekosystemu pola wirowego.

1. W okolicy Krakowa na prawoskrętnym polu wirowym rósł bardzo okazały jesion. Leśnicy określili go jako najdorodniejszy w okolicy. Miejsce to „ulubiły”również szkodniki, gdyż było dla nich stymulującym rozwój. W „zwiększonej liczbie” atakowały jesion. Problem rozwiązywał się każdej wiosny gdy dzięcioły oczyszczały drzewo ze szkodników. Wyglądało ono jakby ktoś specjalnie poodrywał znaczną część wierzchniej warstwy kory.
2. W Nadleśnictwie Kruklanki znajdują się kilkuletnie wiatrołomy. Część ich jest zaatakowana przez szkodniki. Niektóre z nich wyglądają tak, jakby powstały przed kilkoma dniami. Przeprowadzona analiza wykazała, że zależy to od parametrów promieniowania w którym się znajdują.
3. Przez zmianę parametrów promieniowania możemy wpływać na rozwój drzew i ich szkodników. Przez wprowadzenie odpowiednich parametrów promieniowania można niszczyć lub ograniczać rozwój szkodników. Można wpływać na przyspieszony rozwój drzewostanu.


PODSUMOWANIE.

Przedstawiliśmy zarys naszych badań i płynących z nich wniosków w zakresie promieniowań sieciowych. W naszych badaniach uwzględniliśmy szerokie spektrum wibracji radiestezyjnych. Przeprowadzone badania radiestezyjne uwidoczniły różnorodność wibracji pasm

geobiologicznych oraz występowanie pól wirowych lewo i prawoskrętnych oraz pól bez wirowych.

Uważamy, że w praktyce radiestezyjnej i bioenergoterapii należy wykorzystać nasze spostrzeżenia.

Wiedzę o promieniowaniach sieciowych i występowaniu lewoskrętnych i prawoskrętnych pól wirowych należało by:

a. wprowadzać przy nauce podstawowych wiadomości z radiestezji i bioenergoterapii,

b. stosować w bieżącej praktyce radiestezyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ocen i ekspertyz

radiestezyjnych,

c. zapoznać szersze grono ludzi, zainteresowanych ochroną zdrowia.

Powyższą wiedzę propagujemy na wykładach i kursach przeprowadzanych przez nas. Spotyka się ona z dużym zainteresowaniem uczestników. Wykrywanie pasm promieniowania, pól wirowych oraz ocena ich parametrów nie stanowi problemów nawet dla początkujących.

Proponujemy podjęcie badań w powyższych tematach przez większą grupę radiestetów.
Ziarenko Kobieta
 
Posty: 443
Dołączył(a): 08 sie 2011, 01:11
Droga życia: 5
dobry art .
prawoskrętne pola wirowe wyższego rzędu są dużymi miejscami mocy. Mogą mieć średnice kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów.
są też osoby żyjące lub nieżyjące oddziaływujące na ciało ludzkie bardzo pozytywnie i mają większą moc od miejsc mocy
przykład Shri Mataji

http://sahajayoga.pl/?page_id=259

kto się zna na radiestezji może sprawdzić jakie ma ogromne wibracje prawoskrętne pozytywnie działające na człowieka ,żwierzęta ,rośliny itd
nawet samo zdjęcie ma niesamowitą moc pozytywną
Pokochaj wyraź wdzięczność miłość przyciągniesz serce=instrument poznania Są takie rzeczy w życiu co serce zna powody a rozum ich nie pozna Ile jest spraw co stają się jasne kiedy spojrzysz na nowo MIŁOŚCIĄ
http://www.youtube.com/watch?v=_8lK9Wy4 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ec8Yui1P ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=WzAPpe75e7o
http://www.youtube.com/watch?v=frv6FOt1BNI
http://www.youtube.com/watch?v=cOGUqAGR ... re=related
Avatar użytkownikaprzebudzona-NIMFA Kobieta
szukam oświeconych NAUCZYCIELI
 
Posty: 212
Dołączył(a): 07 cze 2010, 22:40
Lokalizacja: POLSKA
Droga życia: 11
Typ: ciągle zmienna bo doświadczam
w swoim pierwszym poście w tym temacie napisałam o tym, że zauważyłam ,że odcinając się od netu i coś czytając w zapisanym pliku zauważam ,ze inaczej na to reaguję. No i okazuje się, że inni zauważyli to wczesniej ode mnie, i opisują to tak:

http://www.vismaya-maitreya.pl/swiat_en ... a_cz3.html

Również kiedy oglądamy TV, filmy, dyskutujemy na necie musimy nauczyć się kontrolować nasze energetyczne pola, aby nie siać spustoszenia w naszym emocjonalnym ciele. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak nawet takie internetowe „blablanie” (którego dzisiaj pełno na wszystkich internetowych forach), gdzie przez cały dzień potrafi jedna osoba osaczać drugą niszczy energetyczne pola tego „internetowego prześladowcy”, który zastawia pułapkę na drugiego człowieka. Trzeba wiedzieć kiedy się wycofać z dyskusji, a nie jak to wielokrotnie bywa strzępić sobie język i tracić własną energię. Najmocniej ucierpi właśnie ten co zastawia sidła na drugiego.

na razie poczytałam kawałek, będę czytać dalej choć nie lubię laptopów bo generują monitory ciepło co mnie wkurza a stacjonarny komputer z monitorem starej generacji mi się zepsuł i mniej czytam niż kiedyś.
Generalnie wszystkie części z tego linku są godne polecenia dla początkujących dla całości obrazu, chocby część 4 o tym jak podnieść swoje wibracje.
Ziarenko Kobieta
 
Posty: 443
Dołączył(a): 08 sie 2011, 01:11
Droga życia: 5
czytam i czytam ostatni link i nie mogę się oderwać, no jestem tylko człowiekiem, czytanie o tych iluś wymiarach trochę mnie zniechęca ile to jeszcze mam się uczyć ale akurat dla mnie te teksty są napisane językiem, który mi pasuje. :)

A więc nie 7 a więcej, nie 3 a więcej itd. Poczytajcie sami.Całość w linku, co dla mnie ciekawe poniżej.

http://www.vismaya-maitreya.pl/nasze_do ... c_cz6.html

W trójwymiarowym świecie mówi się o siedmiu polach świadomości. W piąty wymiar wyniesie nas nowa siła - dwunastowymiarowa. Nadszedł czas, że w ciele trójwymiarowym zaczynają budzić się spirytualne punkty nowego przeznaczenia. Nadchodzi czas, kiedy przebudzony człowiek (przebudzenie się nowych sił życia) zacznie mieć świadomość tego co do tej pory wydawało mu się nierealne. Ale jeszcze nie jest to czas oderwania się od własnej osobowości - indywidualności. Nadal za wszelką cenę chce pokazać swoje ja, w ten sposób zaznaczając własne istnienie, u większej ilości ludzi górują wysokie ambicje, pożądania, brak czystości myślenia. Jakże jeszcze ciężko utrzymać skostniałe struktury własnego ego, które żywi się bogactwem intelektualnym. Jakże brak duchowej klarowności i uwolnienia się od starych przebrzmiałych wzorów. Dusza uwięziona w trójwymiarowej materii jest ograniczona i nie jest zdolna przypomnieć sobie do czego została stworzona. W chwili rozszerzania się świadomości przybiera dwunastowymiarową formę, ciało subtelne i zmysły oczyszczają się i koncentrują się na nowych punktach stworzenia, już zaczynają powoli wibrować w budzącym się ciele fizycznym.
Ziarenko Kobieta
 
Posty: 443
Dołączył(a): 08 sie 2011, 01:11
Droga życia: 5
Jeszcze jedno skojarzenie przyszło mi do głowy oglądając podczas czytania obrazki z tej strony:

prezentowany kształt DNA i kształ energii w naszym organizmie jakoś mi się nakładają, To przypadek? Czy gdzieś o tym coś można przeczytać bo na stronie jest tyle linków,że nie wiem co wybrać by ewentualnie coś znaleźć?

http://www.vismaya-maitreya.pl/zmiany_w ... tale_i_dna
Ziarenko Kobieta
 
Posty: 443
Dołączył(a): 08 sie 2011, 01:11
Droga życia: 5
Jeżeli chodzi o wiedzę dla początkujących,to jest przecież odpowiednia literatura z którą warto się zapoznać i wtedy będziemy wiedzieć znacznie więcej, te powyższe to tylko kropla w morzu,jest ich naprawde wiele.
Tao-Universum Mężczyzna
 
Posty: 82
Dołączył(a): 02 wrz 2010, 19:10

Powrót do działu „Inne”

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość